top of page

Kenniscentrum Zandwallen


Het Kenniscentrum Zandwallen heeft als doel de kwaliteit van het zandwallengebied en de daarin aanwezige schurvelingen en zandwallen te beschermen en zo mogelijk zelfs te verbeteren.    Het Kenniscentrum Zandwallen is een werkgroep van de NLGO. Het Kenniscentrum heeft als doel de kwaliteit van het zandwallengebied en de daarin aanwezige schurvelingen en zandwallen te beschermen en zo mogelijk zelfs te verbeteren.

 

Het Kenniscentrum adviseert eigenaren en gemeente over het onderhoud en eventuele restauratie van de zandwallen op de kop van het eiland.  Lees meer...

 

Video: Bjorn Mierop Productions

Natuur en Landschap

Ecologisch is het zandwallenlandschap van belang. Het zomerse geluid van de zeldzame veldkrekel is overal te horen. Op de arme duingrond komen allerlei bijzondere en fraaie planten als muizenoor, zandblauwtje en vlasbekje in bloei.

Geschiedenis

Zandwallen vertellen in een oogopslag de landschappelijke geschiedenis van de kop van Goeree. Ze vertellen over het bestaan van de boeren in een haast vijandige omgeving, van de middeleeuwen tot aan vandaag.

Contact

Heeft u vragen over onderhoud, of heeft u historisch materiaal dat u met ons  wilt delen? 
Maakt u zich zorgen om aantastingen of bouwplannen? Wij gaan zorgvuldig met uw vragen om.


Mail ons:

zandwallen@nlgo.nl

Onderhoud

Om zandwallen goed zichtbaar in het landschap te houden, moeten de wallen zo kaal mogelijk gehouden worden, met hier en daar een struik of een boom.

 

Juridisch kader

De regels voor de zandwallen zijn steeds ongeveer gelijk: u moet een omgevingsvergunning aanvragen als u iets met de zandwal wil doen.

Digitale kaart

Op deze gemeentelijke website is een zeer gedetailleerde kaart te vinden met tot op perceelniveau alle schurvelingen en zandwallen die er zijn; in totaal 88 kilometer lang.

 

Fietsen en wandelen

De zandwallen van Ouddorp zijn op veel plaatsen zeer goed zichtbaar. Op de kaart doen we suggesties voor fiets- en wandelroutes.

Zandwallen: daar zijn we zuinig op!

Lees meer over de zandwallen in de pas uitgebrachte brochure, tot stand gekomen in samenwerking tussen de Gemeeente Goeree-Overflakkee en het Kenniscentrum Zandwallen.

 

Klik op de folder en lees meer..

Lees meer..

Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
bottom of page