top of page

Digitale kaart

 

Op deze gemeentelijke website is een zeer gedetailleerde kaart te vinden met tot op perceelniveau alle schurvelingen en zandwallen die er zijn; in totaal 88 kilometer lang.

 

De kaart maakt geen onderscheid tussen de schurvelingen en zandwallen die in een bestemmingsplan zijn opgenomen en dus beschermd worden, en zandwallen die niet in een bestemmingsplan zijn opgenomen. Naar schatting 40 % van de zandwallen van Ouddorp is niet opgenomen in een bestemmingsplan.

Om te weten te komen wat de juridische status is van een zandwal, kunt u via het bestemmingsplan controleren wat er over de zandwallen in uw omgeving is opgenomen en welke regels er zijn voor uw situatie.

Bent u benieuwd waar de kadastrale grenzen lopen van een bepaald perceel, kijk dan hier.

Lees meer..

bottom of page