Ledenvergadering 2020

 

Door de Covid-19 maatregelen kan een jaarvergadering in de normale vorm vóór 1 september geen doorgang vinden. Door het aannemen van een Noodwet op 20 april is de wettelijke termijn voor het bekend maken van de financiële resultaten nu 6 maanden na het sluiten van het boekjaar, een termijn die door het bestuur te verlengen is met nog eens 4 maanden. De jaarvergadering is daarom tot nader order uitgesteld.

Toch wil het bestuur de leden nu al informeren over de ontwikkeling van de vereniging in 2019, zowel wat betreft de diverse activiteiten als de financiële positie. Daartoe hebben alle leden met een mail adres de volgende stukken ontvangen: - het Algemeen jaarverslag over 2019,  -het Financieel jaarverslag over 2019, - het Verslag van de Kascommissie over 2019, -het Rooster van benoemingen en aftredingen.

Deze stukken, alsmede de notulen ALV 2019 zijn hier te downloaden

 
Zoek op deze site:
Aantal bezoekers:

Natuur- & Landschapsbescherming

Goeree-Overflakkee

Postbus 170

3240 AD Middelharnis
info@nlgo.nl
www.nlgo.nl

IBAN: NL39 RABO 0140 9079 55

BIC: RABONL2U

KvK nr:  40322439