Algemene Ledenvergadering 22-04-2021

Door de Covid-19 maatregelen kon een jaarvergadering in de normale vorm  geen doorgang vinden.

Daaromhielden we een digitale ALV  op 22 april 2021.  Een aankondiging hiervoor was de leden per e-mail toegestuurd, en was in de Sterna verschijnen.

I.v.m. de digitale vorm van de ALV  moesten de te nemen besluiten aan alle leden ter beschikking staan.

Het was dus niet mogelijk om op de ALV amendementen in te dienen op voorstellen of verslagen, omdat niet aanwezige leden daarvan dan geen kennis hadden kunnen nemen.

 

De ALV , na advie van de kascommissie, keurde zowel de jaarverslagen van 2019 als die van 2020 goed.

Hieronder kunt u de genoemde jaarstukken inzien en downloaden.