Lijst van jaarverslagen
Jaarlijks legt het bestuur aan de ALV de jaarverslagen van secretaris en penningmeester voor.

-klik titel om te openen