Bent u erin geïnteresseerd de vereniging daadwerkelijk te steunen of mee te werken aan de activiteiten van onze vereniging, nieuwe activiteiten te ontwikkelen die passen binnen onze doelstelling, of door uw lidmaatschap de draagkracht van de vereniging te versterken, dan kunt u zich hier opgeven als lid.

De minimum contributie voor 2020 is vastgesteld op een bedrag van € 18,00 per jaar.

Een gezinslidmaatschap, voor meerdere personen die op hetzelfde adres wonen, kost € 22,00 per jaar.

Leden krijgen 3 maal per jaar het tijdschrift Sterna opgestuurd. Excursies en ledendagen zijn gratis

U kunt zich via bijgaand formulier aanmelden als lid.

U krijgt een bevestiging en een uitnodiging tot betalen.

Email *

Voorletters *

Voornaam

Naam *

Straat *

Postcode *

Plaats *

Gewoon of gezins-lidmaatschap? *

Telefoon *

Ik meld mij aan als lid.

Heeft u opmerkingen of vragen?

Heeft u opmerkingen of vragen over NLGO of de website of heeft u iets dat u onder onze aandacht wilt brengen?

Stuur een mail naar info@nlgo.nl

Zoek op deze site:
Aantal bezoekers:

Natuur- & Landschapsbescherming

Goeree-Overflakkee

Postbus 170

3240 AD Middelharnis
info@nlgo.nl
www.nlgo.nl

IBAN: NL39 RABO 0140 9079 55

BIC: RABONL2U

KvK nr:  40322439