Lijst van zienswijzen

NLGO verstuurt regelmatig officiële reacties op ter inzage gelegde planologische stukken en beleidsdocumenten. 

 

-klik titel om te openen