vuurtoren2.JPG
OKRR Nieuwsbrieven

Regelmatig publiceren wij uitgebreide nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de planologische ontwikkelingen op de Kop.

Lezenswaard, al zeggen we het zelf!

Al meer dan 1000 abonnees!

Schrijf je in voor de OKRR nieuwsbrief

Bedankt voor de inzending!

Meer over ons

privacy beleid

OKRR Nieuwsbrief 25
8 feb 2021

een stip op onze mooie horizon, en geen recreatiewoningen hoek Oud Nieuwlandseweg / Westerweg

OKRR Nieuwsbrief 24
24 april 2020

Raad van State vernietigt het bestemmingsplan Ouddorp Bad Oost De gemeenteraad heeft in maart 2019 het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied Ouddorp Bad Oost aangenomen en dat bestemmingsplan in december 2019 verder aangepast. Daarmee werd het mogelijk om maximaal 50 hotelkamers, 40 woningen en een aantal horeca- en detailhandelspanden te bouwen in het gebied tegenover het Fletcher Hotel. NLGO en omwonenden hebben daar bezwaar tegen gemaakt bij de Raad van State. Afgelopen woensdag 22 april sprak de RvS zich uit: de effecten die dit bouwplan heeft op de omliggende natuur zijn te groot. Voor bouwen in de omgeving van Natura 2000 gebieden gelden nu eenmaal strenge eisen.

OKRR Nieuwsbrief 23
10 januari 2020

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 1. De gemeente werkt aan een Landschapsvisie voor de kop van het eiland. Groene Raad maakt een visie- document dat als input kan dienen. 2. Ouddorp Bad Oost, de gemeenteraad heeft een Herstelbesluit aangenomen. Wat betekent dat precies?

OKRR Nieuwsbrief 22
25 sept 2019

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de stand van zaken t.a.v. recreatieve bebouwing. Naast het bewaken van de laatste ontwikkelingen hebben we met LTO en Groene Raad ook gewerkt aan een groter plan: een plan om het landschap en de natuur op de kop van het eiland te versterken. Ook hierover vindt u in deze nieuwsbrief een verslag.

OKRR Nieuwsbrief 21
9 april 2019

Afgelopen 28 maart heeft de gemeenteraad beslist wat er nog wel en wat niet meer gebouwd mag worden als het gaat om recreatie. Zowel voor de korte- als voor de lange termijn. U zult daarover gelezen hebben in de lokale kranten. Heel kort samengevat: de gemeenteraad vindt dat de grens van draagvlak en draagkracht voor recreatieve ontwikkelingen is bereikt op de kop. Er mag niet zo heel veel meer. En hoewel we zeker niet op alle fronten tevreden zijn, vinden wij dat er globaal gezien een heel redelijk beleid is gekomen. In deze nieuwsbrief vatten we samen wat er wel en niet gebouwd mag worden op het eiland. En we geven onze reactie erop.

OKRR Nieuwsbrief 20
2 mrt 2019

Op 14 maart zal de gemeenteraad beslissen over drie hele belangrijke documenten over de recreatie: het Ontwikkelka- der, het Plan van Aanpak en het Bestemmingsplan Ouddorp Bad Oost. Hierin komt alles wat er in de afgelopen jaren besproken is samen. Alles wordt nu beslist. Wij volgen het daarom allemaal op de voet. In deze nieuwsbrief onze laatste oproep.

OKRR Nieuwsbrief 19
6 feb 2019

In de komende weken zal er in de gemeenteraad een besluit vallen over drie belangrijke dossiers, alle drie als uit- werking van de toeristische recreatievisie die vorig jaar is vastgesteld. Groene Raad heeft mee gepraat over het “Plan van Aanpak” en het “Ontwikkelkader”. Na het overleg met Groene Raad zijn wijzigingen aangebracht in de documenten. Wij hebben daarom alsnog een aantal vragen bij deze documenten. Verder komt de bestemmingsplan wijziging voor Ouddorp Bad Oost in de gemeenteraad. Ook hierover hebben wij vragen gesteld. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht hiervan.

OKRR Nieuwsbrief 18
14 jan 2019

Er staat veel te gebeuren de komende maanden, want de gemeente zal binnenkort de uitwerking presenteren van haar Toeristische Recreatie Visie. In deze nieuwsbrief geven wij u een vooruitblik op deze uitwerking: wat kunnen we verwachten en wat vinden wij van al die plannen. Verder in deze nieuwsbrief een artikel over de Vrijheidsweg wat is het idee achter al die “ontbossing”. En twee oproepen: één voor sponsoring van OKRR en één voor nieuwe consulenten voor de Stichting Duinbehoud.

OKRR Nieuwsbrief 17
11 nov 2018

Groene Raad Goeree Overflakkee heeft in de afgelopen maanden een onafhankelijke enquête laten uitvoeren onder de inwoners van Ouddorp naar de effecten die de recreatie heeft op het leven op Ouddorp. Een groot aantal mensen heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun mening te geven.

OKRR Nieuwsbrief 16
1 oct 2018

Uw mening telt: onze enquete; Eenheden, het grote oprekken; Caspar Jansen loopt in Ouddorp; Kabbelaarsbank en Brouwerseiland in impasse;

OKRR Nieuwsbrief 15

OKRR Nieuwsbrief 14

OKRR Nieuwsbrief 13

OKRR Nieuwsbrief 12

OKRR Nieuwsbrief 11

OKRR Nieuwsbrief 10

OKRR Nieuwsbrief 09

OKRR Nieuwsbrief 08

OKRR Nieuwsbrief 07

OKRR Nieuwsbrief 06

OKRR Nieuwsbrief 05

OKRR Nieuwsbrief 04

OKRR Nieuwsbrief 03

OKRR Nieuwsbrief 02

OKRR Nieuwsbrief 01