top of page
vuurtoren2.JPG
OKRR Nieuwsbrieven

Regelmatig publiceren wij uitgebreide nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de planologische ontwikkelingen op de Kop.

Lezenswaard, al zeggen we het zelf!

Al weer

1100 abonnees!

Schrijf je in voor de OKRR nieuwsbrief

Bedankt voor de inzending!

Meer over ons

privacy beleid

OKRR Nieuwsbrief 39
9 september 2023

Ouddorp Bad Oost plannen goedgekeurd in gemeenteraad

OKRR Nieuwsbrief 38
4 september 2023

Ouddorp Bad Oost, Haayse Bos

OKRR Nieuwsbrief 37
3 juli 2023

Ouddorp Bad Oost, Landal appartementen

OKRR Nieuwsbrief 36
27 april 2023

Ouddorp Bad Oost, 57 appartementen bij Landal, Camping Brouwersdam, - Hotel Duindreef

OKRR Nieuwsbrief 35
1 augustus 2022

Ouddorp Bad Oost, wat is uw zienswijze ?

OKRR Nieuwsbrief 34
15 juni 2022

Ouddorp Bad Oost - een ingewikkelde stap zijwaarts

OKRR Nieuwsbrief 33
30 mei 2022

De gemeenteraad vergadert komende donderdag 2 juni over Ouddorp Bad Oost. Aan de Raad wordt gevraagd of zij instemmen met het plan. Dat heet een “verklaring van geen bedenkingen”. We zijn heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. We verwachten dat CDA en Groep Jan Zwerus wel “tegen” zullen zijn. Maar de rest? Dat is onduidelijk.

OKRR Nieuwsbrief 32
14 apr 2022

Plots staat de beslissing over Ouddorp Bad Ooost op de raadsagenda ; en Beleid kleine campings

OKRR Nieuwsbrief 31
4 mrt 2022

Verkiezingen gemeenteraad en Ouddorp Bad Oost

OKRR Nieuwsbrief 30
27 dec 2021

Uw mening over Ouddorp Bad Oost overhandigd
aan de wethouder
In deze nieuwsbrief vindt u alle 300 ingezonden reacties van de volgers van OKRR op het plan voor Ouddorp Bad
Oost. Houdt u vast, want het zijn 35 pagina’s! En een verslag van de overhandiging van deze reacties aan de wet-
houder.

OKRR Nieuwsbrief 29
9 dec 2021

In onze nieuwsbrief van vorige week over Ouddorp Bad Oost riepen wij u op uw mening kenbaar te maken over de ontwikkeling van een hotel en een woonwijk tegenover het Fletcher Hotel. Dat hebben we geweten! Binnen 24 uur waren er
meer dan 100 reacties! De teller staat nu op meer dan 200. Dat hadden we echt niet gedacht!

In deze nieuwsbrief kunt u een steekproef lezen. De rest krijgt u nadat we alles aan de Gemeente hebben aangeboden. Veel leesplezier!
En blijf uw reactie insturen als u dat nog niet gedaan hebt! U kunt dat doen tot uiterlijk 13 december.

OKRR Nieuwsbrief 28
29 nov 2021

In de bijlage bij deze mail vindt u de laatste stand van zaken rond Ouddorp Bad Oost het plan voor een nieuwe wijk naast het Fletcher Hotel. De Gemeenteraad moet hier in de komende weken een besluit over nemen. Wij willen graag uw mening weten, aan het eind van de nieuwsbrief staat hoe u dit kunt doen. Wij zullen al uw mails verzamelen en gebundeld naar de Raad sturen. Zodat zij weten wat de bevolking en de recreanten van Ouddorp vinden van dit plan. We rekenen op u!

OKRR Nieuwsbrief 27
16 sep 2021

In onze vorige nieuwsbrief van twee weken geleden gaven wij onze eerste reactie op het plan voor een hotel, 40 wo- ningen en horecagelegenheden bij de Oude Nieuwlandseweg. We hebben ondertussen de plannen kunnen inzien. We zijn en blijven tegen het plan. En we denken ook goede argumenten te hebben waarom de vergunning niet afge- geven moet worden.

OKRR Nieuwsbrief 26
1 sep 2021

Goedemiddag ondersteuners van Ouddorp Kust Ruimte Rust,

Zoals u wellicht in de krant heeftgelezen heeft de Project Onwikkelaar Estate Invest opnieuw een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een hotel en 40 woningen tussen de Oude Nieuwlandseweg en de Vrijheidsweg. Dit nadat dezelfde aanvraag in 2019 door de Raad van State was afgewezen.

Wij hebben veel bezwaren tegen dit plan. Enerzijds: waarom moet er een nieuwe dure villawijk komen op deze plaats? Maar vooral vinden wij de procedure die gevolgd wordt heel merkwaardig. Want volgens ons is er gekozen voor een procedure waarbij de gemeenteraad grotendeels buitenspel staat.

In de bijlage bij deze mail vindt u onze nieuwsbrief nummer 26 waarin wij onze bezwaren op een rijtje hebben gezet.

We zijn benieuwd wat u van dit alles vindt.

Met vriendelijke groeten,
Namens Ouddorp Kust Ruimte Rust,

OKRR Nieuwsbrief 25
8 feb 2021

een stip op onze mooie horizon, en geen recreatiewoningen hoek Oud Nieuwlandseweg / Westerweg

OKRR Nieuwsbrief 24
24 apr 2020

Raad van State vernietigt het bestemmingsplan Ouddorp Bad Oost De gemeenteraad heeft in maart 2019 het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied Ouddorp Bad Oost aangenomen en dat bestemmingsplan in december 2019 verder aangepast. Daarmee werd het mogelijk om maximaal 50 hotelkamers, 40 woningen en een aantal horeca- en detailhandelspanden te bouwen in het gebied tegenover het Fletcher Hotel. NLGO en omwonenden hebben daar bezwaar tegen gemaakt bij de Raad van State. Afgelopen woensdag 22 april sprak de RvS zich uit: de effecten die dit bouwplan heeft op de omliggende natuur zijn te groot. Voor bouwen in de omgeving van Natura 2000 gebieden gelden nu eenmaal strenge eisen.

OKRR Nieuwsbrief 23
10 jan 2020

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 1. De gemeente werkt aan een Landschapsvisie voor de kop van het eiland. Groene Raad maakt een visie- document dat als input kan dienen. 2. Ouddorp Bad Oost, de gemeenteraad heeft een Herstelbesluit aangenomen. Wat betekent dat precies?

OKRR Nieuwsbrief 22
25 sep 2019

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de stand van zaken t.a.v. recreatieve bebouwing. Naast het bewaken van de laatste ontwikkelingen hebben we met LTO en Groene Raad ook gewerkt aan een groter plan: een plan om het landschap en de natuur op de kop van het eiland te versterken. Ook hierover vindt u in deze nieuwsbrief een verslag.

OKRR Nieuwsbrief 21
9 april 2019

Afgelopen 28 maart heeft de gemeenteraad beslist wat er nog wel en wat niet meer gebouwd mag worden als het gaat om recreatie. Zowel voor de korte- als voor de lange termijn. U zult daarover gelezen hebben in de lokale kranten. Heel kort samengevat: de gemeenteraad vindt dat de grens van draagvlak en draagkracht voor recreatieve ontwikkelingen is bereikt op de kop. Er mag niet zo heel veel meer. En hoewel we zeker niet op alle fronten tevreden zijn, vinden wij dat er globaal gezien een heel redelijk beleid is gekomen. In deze nieuwsbrief vatten we samen wat er wel en niet gebouwd mag worden op het eiland. En we geven onze reactie erop.

OKRR Nieuwsbrief 20
2 mrt 2019

Op 14 maart zal de gemeenteraad beslissen over drie hele belangrijke documenten over de recreatie: het Ontwikkelka- der, het Plan van Aanpak en het Bestemmingsplan Ouddorp Bad Oost. Hierin komt alles wat er in de afgelopen jaren besproken is samen. Alles wordt nu beslist. Wij volgen het daarom allemaal op de voet. In deze nieuwsbrief onze laatste oproep.

OKRR Nieuwsbrief 19
6 feb 2019

In de komende weken zal er in de gemeenteraad een besluit vallen over drie belangrijke dossiers, alle drie als uit- werking van de toeristische recreatievisie die vorig jaar is vastgesteld. Groene Raad heeft mee gepraat over het “Plan van Aanpak” en het “Ontwikkelkader”. Na het overleg met Groene Raad zijn wijzigingen aangebracht in de documenten. Wij hebben daarom alsnog een aantal vragen bij deze documenten. Verder komt de bestemmingsplan wijziging voor Ouddorp Bad Oost in de gemeenteraad. Ook hierover hebben wij vragen gesteld. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht hiervan.

OKRR Nieuwsbrief 18
14 jan 2019

Er staat veel te gebeuren de komende maanden, want de gemeente zal binnenkort de uitwerking presenteren van haar Toeristische Recreatie Visie. In deze nieuwsbrief geven wij u een vooruitblik op deze uitwerking: wat kunnen we verwachten en wat vinden wij van al die plannen. Verder in deze nieuwsbrief een artikel over de Vrijheidsweg wat is het idee achter al die “ontbossing”. En twee oproepen: één voor sponsoring van OKRR en één voor nieuwe consulenten voor de Stichting Duinbehoud.

OKRR Nieuwsbrief 17
11 nov 2018

Groene Raad Goeree Overflakkee heeft in de afgelopen maanden een onafhankelijke enquête laten uitvoeren onder de inwoners van Ouddorp naar de effecten die de recreatie heeft op het leven op Ouddorp. Een groot aantal mensen heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun mening te geven.

OKRR Nieuwsbrief 16
1 oct 2018

Uw mening telt: onze enquete; Eenheden, het grote oprekken; Caspar Jansen loopt in Ouddorp; Kabbelaarsbank en Brouwerseiland in impasse;

OKRR Nieuwsbrief 15

bottom of page