OKRR Nieuwsbrieven

Regelmatig publiceren wij uitgebreide nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de planologische ontwikkelingen op de Kop.

Lezenswaard, al zeggen we het zelf!

Al meer dan 1075 abonnees!

Schrijf je in voor de OKRR nieuwsbrief

Meer over ons

privacy beleid

OKRR Nieuwsbrief 23

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 1. De gemeente werkt aan een Landschapsvisie voor de kop van het eiland. Groene Raad maakt een visie- document dat als input kan dienen. 2. Ouddorp Bad Oost, de gemeenteraad heeft een Herstelbesluit aangenomen. Wat betekent dat precies?

10 januari 2020
OKRR Nieuwsbrief 22

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de stand van zaken t.a.v. recreatieve bebouwing. Naast het bewaken van de laatste ontwikkelingen hebben we met LTO en Groene Raad ook gewerkt aan een groter plan: een plan om het landschap en de natuur op de kop van het eiland te versterken. Ook hierover vindt u in deze nieuwsbrief een verslag.

25 sept 2019
OKRR Nieuwsbrief 21

Afgelopen 28 maart heeft de gemeenteraad beslist wat er nog wel en wat niet meer gebouwd mag worden als het gaat om recreatie. Zowel voor de korte- als voor de lange termijn. U zult daarover gelezen hebben in de lokale kranten. Heel kort samengevat: de gemeenteraad vindt dat de grens van draagvlak en draagkracht voor recreatieve ontwikkelingen is bereikt op de kop. Er mag niet zo heel veel meer. En hoewel we zeker niet op alle fronten tevreden zijn, vinden wij dat er globaal gezien een heel redelijk beleid is gekomen. In deze nieuwsbrief vatten we samen wat er wel en niet gebouwd mag worden op het eiland. En we geven onze reactie erop.

9 april 2019
OKRR Nieuwsbrief 20

Op 14 maart zal de gemeenteraad beslissen over drie hele belangrijke documenten over de recreatie: het Ontwikkelka- der, het Plan van Aanpak en het Bestemmingsplan Ouddorp Bad Oost. Hierin komt alles wat er in de afgelopen jaren besproken is samen. Alles wordt nu beslist. Wij volgen het daarom allemaal op de voet. In deze nieuwsbrief onze laatste oproep.

2 mrt 2019
OKRR Nieuwsbrief 19

In de komende weken zal er in de gemeenteraad een besluit vallen over drie belangrijke dossiers, alle drie als uit- werking van de toeristische recreatievisie die vorig jaar is vastgesteld. Groene Raad heeft mee gepraat over het “Plan van Aanpak” en het “Ontwikkelkader”. Na het overleg met Groene Raad zijn wijzigingen aangebracht in de documenten. Wij hebben daarom alsnog een aantal vragen bij deze documenten. Verder komt de bestemmingsplan wijziging voor Ouddorp Bad Oost in de gemeenteraad. Ook hierover hebben wij vragen gesteld. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht hiervan.

6 feb 2019
OKRR Nieuwsbrief 18

Er staat veel te gebeuren de komende maanden, want de gemeente zal binnenkort de uitwerking presenteren van haar Toeristische Recreatie Visie. In deze nieuwsbrief geven wij u een vooruitblik op deze uitwerking: wat kunnen we verwachten en wat vinden wij van al die plannen. Verder in deze nieuwsbrief een artikel over de Vrijheidsweg wat is het idee achter al die “ontbossing”. En twee oproepen: één voor sponsoring van OKRR en één voor nieuwe consulenten voor de Stichting Duinbehoud.

14 jan 2019
OKRR Nieuwsbrief 17

Groene Raad Goeree Overflakkee heeft in de afgelopen maanden een onafhankelijke enquête laten uitvoeren onder de inwoners van Ouddorp naar de effecten die de recreatie heeft op het leven op Ouddorp. Een groot aantal mensen heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun mening te geven.

11 nov 2018
OKRR Nieuwsbrief 16

Uw mening telt: onze enquete; Eenheden, het grote oprekken; Caspar Jansen loopt in Ouddorp; Kabbelaarsbank en Brouwerseiland in impasse;

1 oct 2018
OKRR Nieuwsbrief 15

OKRR Nieuwsbrief 14

OKRR Nieuwsbrief 13

OKRR Nieuwsbrief 12

OKRR Nieuwsbrief 11

OKRR Nieuwsbrief 10

OKRR Nieuwsbrief 09

OKRR Nieuwsbrief 08

OKRR Nieuwsbrief 07

OKRR Nieuwsbrief 06

OKRR Nieuwsbrief 05

OKRR Nieuwsbrief 04

OKRR Nieuwsbrief 03

OKRR Nieuwsbrief 02

OKRR Nieuwsbrief 01