top of page

Werkgroep Strand en Zee is een groep vrijwilligers bestaande uit NLGO leden en belangstellenden, die zich ten doel stelt om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het afvalprobleem op onze stranden. Gewoon, door de handen uit de mouwen te steken en afval te verzamelen, afkomstig uit onze rivieren, van bezoekers, van scheepvaart en de visserij. Een aantal keren per jaar wordt door de werkgroep gezamenlijk geruimd, maar ook individueel gaan de leden op pad. De werkgroep werkt samen met andere organisaties, zoals Natuurmonumenten en Schoon Goeree-Overflakkee. Samen met het Groene Strand hebben we Groene Wimpels voor onze stranden weten te verwerven door zoveel mogelijk natuurlijk strand te herstellen, waar niet mechanisch wordt geraapt, maar waar schelpen en organisch materiaal behouden blijft voor een meer biodivers strand.

Aanmelden voor de werkgroep Strand en Zee kan via StrandEnZee@nlgo.nl

_JMB5191.jpg
bottom of page