top of page

Opruimdata najaar 2023 van de werkgroep Strand en Zee

Fijn voor iedereen, die heeft geholpen om het strand op de Kwade Hoek op te ruimen

Noteer voor na de zomer de volgende data

  • 26 augustus

  • 23 september

  • 21 oktober

  • 18 november

  • 16 december

We starten om 9.30 uur!!! op het parkeerterrein van de Kwade Hoek
bottom of page