top of page
WgOMGWET.PNG
Omgevingswet

De introductie van de Omgevingswet brengt grote veranderingen aan het systeem van vergunningsverleningen voor planologie en bouwen-en-wonen met zich mee. De startdatum van de wet is al een aantal  keren uitgesteld, maar wij bereiden ons nu al voor op de veranderingen die komen gaan.

De wet beoogt per gemeente alle bestemmingsplannen en verordeningen te bundelen in één lokaal Omgevingsplan. De gemeente heeft daarbij een zekere vrijheid hoe ze die wet voor het eiland gaat inrichten.  Die inrichting is een enorme operatie en vraagt veel van gemeentes én natuurorganisaties. Voor natuur en landschap komen er kansen én bedreigingen uit voort. Wij moeten daarom heel scherp volgen hoe die wet wordt ingericht voor Goeree Overflakkee, de vinger aan de pols houden en liever nog meedenken én mee-inrichten!  


NLGO wil met de Gemeente Goeree Overflakkee optrekken om die wet zo natuur- en landschapsvriendelijk als maar mogelijk is ingevoerd te krijgen. Daarvoor is gebieds-, historie- en landschapskennis heel hard nodig, met name nog van het oostelijk deel van het eiland.
Daartoe hebben wij de nieuwe werkgroep opgericht binnen NLGO: Werkgroep Omgevingswet.

Wilt u ons steunen, hebt u suggesties? Laat het ons weten via wgomgevingswet@nlgo.nl

 

Het idee is dat deze werkgroep twee onderwerpen gaat beheren: 
Ten eerste: actief meedenken en sturen bij de inrichting van de omgevingswet door de Gemeente en Provincie. 
Ten tweede; continu bewaken van de omgevingsvisies en -plannen in de gemeente en die toetsen aan de doelstellingen van NLGO. In de komende jaren via de nu gebruikelijke procedures maar steeds meer via de omgevingswet systematiek.


Dat betekent dat de Werkgroep Omgevingswet eerst naast de bestaande Werkgroep Planologie en Bezwaarschriften komt te staan, om zich ten volle te concentreren op de ontwikkelingen rond de nieuwe Omgevingswet.  


In een later stadium zien wij de taken van de Werkgroep Planologie en Bezwaarschriften en de Werkgroep Omgevingswet samenkomen. 


NLGO MOET hier een verantwoordelijkheid in nemen en actief meedoen. Voor onze eigen leefomgeving.  

bottom of page