top of page
WgOMGWET.PNG
Omgevingswet

De introductie van de Omgevingswet brengt grote veranderingen aan het systeem van vergunningsverleningen voor planologie en bouwen-en-wonen met zich mee. De startdatum van de wet was op

1 januari 2024. De NLGO neemt deel aan gesprekken met Provincie en Gemeente om deze wet en het bijbehorende omgevingsplan voor Goeree-Overflakkee zo natuur- en landschapsvriendelijk al mogelijk is ingericht te krijgen

De wet beoogt per gemeente alle bestemmingsplannen en verordeningen te bundelen in één lokaal Omgevingsplan. De gemeente heeft daarbij een zekere vrijheid hoe ze die wet voor het eiland gaat inrichten. Die inrichting is een enorme operatie en vraagt veel van gemeentes én natuurorganisaties. Voor natuur en landschap komen er kansen én bedreigingen uit voort. Wij moeten daarom heel scherp volgen hoe die wet wordt ingericht voor Goeree Overflakkee, de vinger aan de pols houden en liever nog meedenken én mee-inrichten!  


NLGO wil met de Gemeente Goeree Overflakkee optrekken om die wet zo natuur- en landschapsvriendelijk als maar mogelijk is ingevoerd te krijgen. Daarvoor is gebieds-, historie- en landschapskennis heel hard nodig, met name nog van het oostelijk deel van het eiland.
Daartoe hebben wij de nieuwe projectgroep opgericht binnen NLGO-Planologie: Projectgroep Omgevingswet.

Wilt u ons steunen, hebt u suggesties? Laat het ons weten via wgomgevingswet@nlgo.nl

 

NLGO MOET hier een verantwoordelijkheid in nemen en actief meedoen. Voor onze eigen natuurlijke leefomgeving.  

bottom of page