Twee teams

We hebben een kleine groep van mensen die zich inzet om de planologische ontwikkelingen over het hele eiland te volgen.

Daarnaast, op de Kop van Goeree opereert de werkgroep Ouddorp Kust Ruimte Rust, begonnen als burgerinitiatief, nu als werkgroep binnen NLGO en houdt zich bezig met de recreatieve ontwikkelingen.

Contact: ouddorpkustruimterust@gmail.com

Ga naar de webpagina's van Ouddorp Kust Ruimte Rust

Klik hieronder voor de laatste planologische berichten. 

Planologie 

Sinds jaar en dag volgen we de planologische ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee op de voet. Dat, gekoppeld aan onze gebiedskennis, heeft er in geresulteerd dat we een frequente gesprekspartner zijn geworden bij de Gemeente, Provincie en andere instellingen. Onze bevindingen leiden tot het uitbrengen van Zienswijzen en verzoeken tot Handhaving. 

 

Naar Zienswijzen

Volg ons op Facebook en Twitter

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Aantal bezoekers:
logoklein.JPG

Natuur- & Landschapsbescherming

Goeree-Overflakkee

Postbus 170

3240 AD Middelharnis
info@nlgo.nl
www.nlgo.nl

tel. 0653218125

IBAN: NL39 RABO 0140 9079 55

BIC: RABONL2U

KvK nr:  40322439