De gemeente Goeree-Overflakkee heeft  een “Toeristische Recreatievisie” uitgebracht. Terugkijkend op de manier waarop deze tot stand is gekomen zagen wij dat het best moeilijk was om alle natuurorganisaties steeds betrokken te houden. Werkgroep OKRR (onderdeel van NLGO) heeft daarom het initiatief genomen om met de andere natuurorganisaties die actief zijn op Goeree Overflakkee in gesprek te gaan om te zien waar samenwerking mogelijk is. Doelstelling was het vormen van een platform waar kennis en krachten gebundeld worden. Gelukkig zagen zij ook de voordelen van een dergelijke samenwerking. Met de oprichting van Groene Raad krijgt de natuur een duidelijke stem bij de recreatieve ontwikkelingen op het eiland. 

Ons doel is behoud en uitbreiding van de kwaliteit van het landschap op Goeree-Overflakkee. Van het unieke en kwetsbare landschap genieten is prima. Recreatieve ontwikkelingen dienen echter wel zorgvuldig ingepast te worden. Van belang is oog te hebben voor de kwaliteiten van het landschap en een maatvoering en schaalgrootte die daarbij past. Respect voor de ruimte en rust zodat ook biodiversiteit gewaarborgd is. Dit verdient blijvend de aandacht.

IVN_website.JPG

Op deze manier draagt IVN Goeree-Overflakkee bij aan een duurzame samenleving. Omdat IVN zich met name inzet op educatie, onderscheidt het zich van andere natuur- en milieuorganisaties. Het IVN richt zich op mensen en biedt hen de mogelijkheid hun kennis te verruimen op het gebied van natuur en milieu.

In je eigen tuin, op je balkon, in de buurt en onderweg. IVN laat jong en oud overal de natuur beleven. En dat ondersteunt NLGO van harte, zoals bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het 50-dingen boekje voor de schoolgaande jeugd van Goeree-Overflakkee. Ook we werken graag met IVN samen bij de organisatie van excursies. 

IVN Goeree Overflakkee is een actieve natuur- en milieuvereniging op Goeree-Overflakkee, onderdeel van de landelijke IVN, die door natuurexcursies, het aanbieden van cursussen en ledenactiviteiten jong en oud op een aansprekende manier betrekt bij de natuur, milieu en landschap in de eigen leefomgeving. Actieve beleving speelt daarbij een belangrijke rol.

Zoek op deze site:
Aantal bezoekers:

Natuur- & Landschapsbescherming

Goeree-Overflakkee

Postbus 170

3240 AD Middelharnis
info@nlgo.nl
www.nlgo.nl

IBAN: NL39 RABO 0140 9079 55

BIC: RABONL2U

KvK nr:  40322439