top of page

Foto's Jaap Peeman

De Vereniging Natuur en Landschap Goeree Overflakkee (NLGO), bestaat dit jaar 40 jaar. NLGO wilde dit ‘vieren’ met een symposium over de relatie ‘Natuur, Bewoners, Landbouw op GO’. In de afgelopen 40 jaar heeft NLGO de natuur op Goeree Overflakkee zien veranderen.  Veranderingen in de bedrijfsvoering en schaalvergroting in de Landbouw spelen hierbij, zeker op een landbouweiland als Goeree Overflakkee, een belangrijke rol. 

Samen met de  LTO was een programma ontworpen, waarin we relatief eenvoudig te realiseren maatregelen zoals erfbeplanting, akker- en patrijzenranden bespraken, maar ook in gingen op de relatie tussen biodiversiteit en bodemaspecten. 

Het symposium werd voorgezeten door ochtendvoorzitter Hans Lammers.

 

NLGO voorzitter-van-het-eerste-uur en planologie coördinator Jos Hendriks gaf  een inleiding waarin de verbinding tussen landbouw, bevolking en natuur wordt gelegd,  met het accent op de grote spelers in het geheel en de veranderende biodiversiteit op het eiland . Hij liet zien hoe NLGO vanaf het begin op deze ontwikkelingen heeft gereageerd.

Prof. Jan Willem Erisman van het Louis Bolk instituut belichtte in de tweede presentatie de urgentie om te komen tot een kringloop-gebaseerde landbouw. Meer biodiversiteit en een robuuste bodem levert uiteindelijk winst voor boer en natuur, maar dat kan alleen als ook de overheid zijn rol als regelgever neemt, en de consument met zijn portemonnee de juiste keuzes maakt.

Ecoloog Chris Vreugdenhil van het Zeeuwse Landschap nam ons mee in de totstandkoming van meer natuur-inclusieve landbouw in een 500 hectare groot gebied op Schouwen, waarvan 40 hectare eigendom is van het Zeeuwse Landschap. Met bloemenblokken, keverranden en strokenteelt, maar vooral met heel veel praten en luisteren groeide een samenwerkingsverband dat zijn eerste vruchten nu afwerpt. Inspirerend! 

In de laatste presentatie bracht Marcel Schildwacht van adviesbureau Schilwacht de mogelijkheden tot bevorderen van de biodiversiteit weer dicht bij ons zelf. Verbeter de wereld en begin bij je zelf werd door Marcel vertaald tot "Biodiversiteit: het zijn de kleine dingen die het doen..!!", en 'Steen eruit, en plant erin !"

Akkerbouwer Cornelis van Eck  en veehouder Wibo van der Linde lieten ons in korte videopresentaties met gepaste trots zien wat zij tot stand proberen te brengen door hun bedrijfskoers te wijzigen. 

In de daarop volgende paneldiscussie van bovenstaande sprekers werd onder leiding van Hans Lammers aan de hand van vragen van de toehoorders samen gezocht naar knelpunten en oplossingen. 

Die werden gevonden in een eerlijke beloning van de landbouw ondernemers, met premies gebaseerd op de realisering van natuurdoelstellingen. Maar de consument heeft ook een verantwoordelijkheid.  Koop biologische zuivel, zei Chris Vreugdenhil: dat is voor consumenten het eenvoudigste middel om die eerlijker beloning bij de boer te brengen. Nog dichter bij huis kon het, volgens Marcel Schildwacht: steen eruit, plant erin. Hij raadde de vereniging aan cursussen te organiseren waarin particulieren samen kunnen leren hoe hun tuin meer biodivers te maken. Cornelis van Eck en Wibo van der Linden onderstreepten nogmaals hun idealen en in hun verhalen kwam de weerbarstige realiteit nog eens duidelijk naar voren.

Jan Verhage , Adviseur Cooperatie en Duurzaamheid van onze symposium- sponsor Rabobank sloot in de laatste presentatie af met een doorkijk op de mondiale ontwikkelingen voor het lopende eeuw . De bevolkingsgroei met nog eens 5 miljard mensen zal nog meer druk op de productiekant van de landbouw zetten. Maar het behoud van biodiversiteit is letterlijk van levensbelang. Rabo heeft voor het nu een aantal initiatieven ontwikkeld t.a.v. dit laatste.

Ochtendvoorzitter Hans Lammers gaf het voorzitterschap terug aan Jan Baks, en stelde de vraag wat diens impressie was.  Jan benadrukte dat voor hem het symposium boven verwachting was. Wat hij mee naar huis nam was dat er alleen een goede ontwikkeling kan komen als er een open gesprek is tussen landbouw, natuurorganisaties en overheid als regelgever. 

Jubileum Symposium
 
"Verbindingen tussen landbouw, bevolking en natuur, voor een gezonde leefomgeving."
gehouden op zaterdag 29 juni 2019, van 09:30 – 12:30 uur, op Hofstede ‘Lust & Last’, van de voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging, Hein Mijs, Kokseweg 4 te Sommelsdijk.
bottom of page