top of page
Stichting NGO

Op het gebied van terreinbeheer is op initiatief van NLGO de Stichting NGO opgericht.

Deze stichting stelt zich ten doel het verwerven en het beheren van natuurterreinen op Goeree Overflakkee. 

De statuten, notulen van de jaarvergadering en andere kerngegevens van de Stichting worden binnenkort toegevoegd aan deze pagina.

bottom of page