top of page
vuurtoren2.JPG
Onze visies

Als gesprekspartner van de gemeente proberen we onze bijdrage te leveren aan de totstandkoming van nieuw beleid. Hieronder vindt u de visies die wij in dit proces geformuleerd hebben.

Reactie concept Recreatievisie
18-06-2017

Enerzijds zagen wij ( gelukkig) een aantal uitgangspunten terug zoals wij die u ook eerder in onze notitie hebben gepresenteerd: een hoogwaardig landschap verdient een hoogwaardige recreatieve invulling, met oog voor de natuur en de cultuur van ons eiland. De duurzaamheid in al haar facetten vinden we belangrijk en ook dat er mogelijkheden komen voor een interactieve eiland- en natuurbeleving. Het “decor”van het landschap moet prachtig blijven en waar mogelijk nog mooier worden en we moeten daarbij de bedrijvigheid van de landbouw en de visserij ook niet vergeten te integreren in de nieuwe visie.

Visie Minicamping beleid
06-02-2017

Het Burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust heeft een Landschapsvisie opgesteld. Eén van de elementen hierin is het zogenaamde 'groene gebied'. Dit gebied zouden wij groen willen houden. De gemeente overweegt een aantal minicampings op de kop van het eiland een vergunning te geven om het aantal eenheden uit te breiden. Nu er een nieuwe recreatievisie wordt ontwikkeld vinden wij het belangrijk dat ook voor het onderwerp minicampings een natuurvriendelijk beleid wordt geformuleerd dat aansluit bij de ruimte en rust op de kop van Goeree. In deze notitie doen wij een aantal voorstellen voor dit beleid.

Landschapsvisie
06-09-2016

De community Ouddorp Kust Ruimte Rust ondersteunt de kwaliteitsverbetering van de 2 recreatievoorzieningen die nu gerealiseerd wordt met het nieuwe Ouddorp Duin en de upgrade van diverse bestaande campings langs de Oud Nieuwlandseweg. Bij hoge kwaliteit recreatievoorzieningen hoort ook een hoge kwaliteit van het omliggende kustlandschap die de kop van het eiland uniek maakt. De community Ouddorp Kust Ruimte Rust wil met deze landschapsvisie aangeven hoe het mooie van dit landschap beschermd zou kunnen worden om zo de unieke waarden als weidsheid, rust, leegheid, stilte, donkerte en ongereptheid te bewaren.

Input recreatievisie
13_02_2016

De gemeente GO wil in de komende maanden samen met de recreatiesector en andere stakeholders een Recreatie- visie opstellen. Deze visie moet een antwoord geven op de vraag op welke wijze de recreatie een bijdrage kan leve- ren aan de toekomstige leefbaarheid van het eiland, zowel economisch als ecologisch. OKRR is één van de partijen aan wie is gevraagd mee te denken over deze recreatievisie. In dit document beschrijven wij onze visie.

bottom of page