top of page
Onderhoud

 

 

Een zandwal die niet onderhouden wordt, groeit snel dicht, vooral met braam en boompjes. Daardoor is de zandwal als landschapselement niet goed meer zichtbaar. Tevens geven bomen op een zandwal veel schaduw. Het advies is: houd de zandwal vrij kaal. En zorg er vooral voor dat de hele wal als lange structuur zichtbaar is. Een enkele boom is prima, maar het aanplanten van bomen en struiken op een zandwal wordt ontraden.

 

En mocht u toch iets op de zandwal willen planten, gebruik dan gebiedseigen soorten als meidoorn, duindoorn of hondsroos. 


Samengevat: het is het beste als u de zandwal ieder jaar maait en het maaisel er dan afhaalt. De grond blijft dan voedselarm en er zullen vanzelf de juiste planten gaan groeien. Het gaat dan vooral om kruidenrijk gras.

Wat in ieder geval niet doen
De meeste zandwallen zijn beschermd en aantasten is dan niet toegestaan.

Lees meer..

Een hap eruit met een laadschop: een aantasting is zo gebeurd en de schade is vaak niet meer te herstellen. Want als een eeuwenoud element wordt aangetast is het eigenlijkniet meer mogelijk om het in de oude staat terug te brengen, doordat de arme grond dan gemengd wordt met nieuwe voedselrijke grond. De hele structuur en vegetatie zal dan veranderen. Daarom moet u bij de gemeente een vergunning aanvragen als u toch iets aan een zandwal wil veranderen.

Subsidie
Tot 2021 bestond er een gemeentelijke subsidie voor het onderhouden van zandwallen. Deze regeling is afgesloten en het is dus niet meer mogelijk om een financiële vergoeding te krijgen voor het onderhoud.

 

bottom of page