top of page

Zorgen om aantasting "kroonjuweel"

Bijgewerkt op: 17 mei

Wij maken ons al langere tijd ernstig zorgen om de aantasting van het "kroonjuweel" op de kop van 't eiland: het Zandwallenlandschap in Ouddorp. Op vele plekken, en in toenemende mate, worden zandwallen en schurvelingen doorgegraven, afgevlakt, versteend en ontgroend of beplant met niet gebiedseigen planten.

Ook het karakter van het landschap verandert: verdichting van de bebouwing door steeds grotere woningen en villa's en nieuwe bijgebouwen doen de doorzichtlijnen in het landschap, die zo karakteristiek waren, te niet. Er worden veel vergunningsaanvragen gehonoreerd voor chalets als bijgebouwen bestemd voor Bed-en-Breakfast of mantelzorg, wat zorgt voor een verder verrommeling van het landschap.

Met een brief aan het College op 18 december dringt NLGO aan op een snelle en consequente handhaving van aantastingen van de zandwallen en schurvelingen, en een verbeterd beschermingsbeleid, die het karakter van het gebied kan waarborgen. Een vervolgbrief op 19 december doet navraag naar de voortgang van de inventarisatie en digitalisatie, die vorig jaar in gang gezet is, maar waarvan afronding op zich laat wachten.


Comments


bottom of page