top of page

OKRR Nieuwsbrief 9 april 2019

Bijgewerkt op: 17 mei

Afgelopen 28 maart heeft de gemeenteraad beslist wat er nog wel en wat niet meer gebouwd mag worden als het gaat om recreatie. Zowel voor de korte- als voor de lange termijn. U zult daarover gelezen hebben in de lokale kranten. Heel kort samengevat: de gemeenteraad vindt dat de grens van draagvlak en draagkracht voor recreatieve ontwikkelingen is bereikt op de kop. Er mag niet zo heel veel meer. En hoewel we zeker niet op alle fronten tevreden zijn, vinden wij dat er globaal gezien een heel redelijk beleid is gekomen. In deze nieuwsbrief vatten we samen wat er wel en niet gebouwd mag worden op het eiland. En we geven onze reactie erop.Kommentare


bottom of page