top of page

24 april 2020 OKRR Nieuwsbrief: Raad van State schrapt Ouddorp Bad Oost

Bijgewerkt op: 17 mei

22 april: Raad van State haalt streep door plannen Ouddorp Bad Oost:De gemeenteraad heeft in het najaar van 2019 het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied Ouddorp Bad Oost aangenomen. Daarmee werd het mogelijk om maximaal 50 hotelkamers, 40 woningen en een aantal horeca- en detailhandelspanden te bouwen in het gebied tegenover het Fletcher Hotel. Omwonenden en NLGO hebben daar bezwaar tegen gemaakt bij de Raad van State. Afgelopen woensdag 22 april sprak de RvS zich uit: de effecten die dit bouwplan heeft op de omliggende natuur zijn te groot. En voor bouwen in de omgeving van Natura 2000 gebieden gelden nu eenmaal strenge eisen. De omwonenden en NLGO hebben vele verschillende argumenten aangedragen, waarom het bouwplan niet door zou moeten gaan. De RvS heeft zich alleen uitgesproken over één van deze argumenten, namelijk de "stikstof eisen". Over alle andere argumenten heeft de RvS zich niet uitgesproken. En omdat zij dit niet heeft gedaan gaan wij er vanuit dat de Raad vindt dat de ontwikkelaar moeilijk aan deze stikstofeisen kan voldoen. En dat zij zich dus ook niet hoeft te buigen over alle andere argumenten. Het gebied is hiermee wat betreft het bestemmingsplan nog steeds agrarisch, de wijziging van het bestemmingsplan gaat immers niet door. Mocht de ontwikkelaar denken dat hij op de één of andere manier wel aan de stikstof eisen kan voldoen dan zal er een geheel nieuwe procedure bij de gemeente gestart moeten worden om het bestemmingsplan te wijzigen. Lees hier een uitgebreide nieuwsbrief over deze zaak.


Hier vindt u alle OKRR Nieuwsbrieven


Comments


bottom of page