top of page

Vogelwerkgroep NLGO 2020.

In het afgelopen jaar zijn we alleen in januari bij elkaar geweest, daarna was het door de corona niet meer mogelijk.

Daardoor konden meerdere zaken niet doorgaan zoals een gezamenlijke excursie, maar ook het geven van excursies was niet mogelijk.

Ook is het herstel van lok geluiden voor gierzwaluwen niet mogelijk bij het ziekenhuis en Nollestee.

Maar toch heeft de VWG niet geheel stil gezeten, watervogeltellingen zijn gewoon volledig uitgevoerd. (Bob Rodenberg maakt hiervan een jaarlijks verslag).

De huiszwaluwen tellingen die al vanaf 1980 worden uitgevoerd hebben ook dit jaar plaats gevonden en zijn doorgegeven aan SOVON.

Ook de andere tellingen zoals MUS en broedvogeltellingen hebben plaatsgevonden.

Het project Grote Karekiet heeft veel aandacht gevraagd, door overleg met het waterschap zijn overeenkomsten gemaakt over het maaibeheer.

De kustbroedvogels, geen onbelangrijke groep die op of rond ons eiland broeden, worden al jaren door DPM gemonitord.

Volgen jaar komt er extra aandacht voor kustbroedvogels op de stranden van Goeree maar daarover in 2021 meer!Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page