top of page

Spaar het singelbos bij de aanleg Randweg Oost!

Bijgewerkt op: 3 mei 2021

UPDATE : ZOJUIST IS BEKEND GEWORDEN DAT DE STEMMING EEN MAAND WORDT OPGESCHORT - DE STEMVERHOUDINGEN LIGGEN , ZO LIJKT HET, ZO, DAT HET COLLEGE EEN STEMMING AANHOUDT. Donderdag 8 april 2021 stond op de Gemeenteraadsvergadering, bij agenda punt 8, het “Verkeerscirculatieplan Middelharnis” op de agenda. De NLGO heeft ernstige bedenkingen tegen de realisatie van Scenario 4, Oostelijke randweg (langs Hernesseroord): “het realiseren van een Oostelijke randweg, parallel aan de Oudelandsedijk /Waterweg met oeververbinding (brug of tunnel), om het doorgaand verkeer om de kernen heen te leiden.”


Bij deze realisatie zal er een bosgebied van ruim 1,5 ha moet worden gekapt waar ruim 2200 bomen staan met onderbegroeiing. Het is een vitaal bos van rond 1980 en dus 40 jaar oud van o.a. boomsoorten als es, beuk, berk, iep en eik; het is één van het best-onderhouden, aaneengesloten singelbos van de Gemeente. Bomen van bovengenoemde leeftijd hebben naast een hoge ecologische waarde ook een grote waarde in de vastlegging van CO2. In de huidige visie op klimaatverandering en de mogelijkheden om deze tegen te gaan moet aan het kappen van bomen direct ook het compenseren van bomen worden gekoppeld.


In de aanbiedingsnota staat niets over het bosgebied noch hoe en waar dit bij deze aanbieding gaat worden gecompenseerd. Ter indicatie voor de kap van één boom van 40 jaar zullen er 512 bomen van 5 jaar oud gecompenseerd moeten worden, om dezelfde CO2-vastlegging te kunnen behouden. Dus voor de compensatie voor dit bos: houtvolume, CO2 -opslag en fijnstof zou zijn 2.200 x 512 dit zijn ruim 1 miljoen bomen moeten worden geplant! Dat wordt lastig op Goeree Overflakkee, maar 500 bomen minimaal is zeker mogelijk.


Bomen zijn uiteraard meer dan gewoon een vat CO2.

Ze zorgen ook voor:

- Fijn stof filters

- Water opslag in de grond

- Warmteregeling aan de bodem

- Lawaaifilters

- Habitat voor wilde dieren

- Gemoedsrust voor mensen die komen genieten in het bos.


Daarom deden wij op 6 april een oproep aan alle gemeenteraadsleden:

Spaar de bomen alstublieft!
Comments


bottom of page