top of page

GROENE RAAD

Bijgewerkt op: 17 mrt. 2021

Groene Raad is een overlegorgaan van een aantal natuurbeschermingsorganisatie, te weten Natuurmonumenten, Duinbehoud en NLGO en haar werkgroep OKRR, Groene Raad is in het leven geroepen in 2017 om gezamenlijk een partij te zijn in de nieuwe planologische ontwikkelingen die voortkomen uit Recreatie Visie van de Gemeente. lees meer


Wat wil GroeneRaad?


Ons doel is behoud en uitbreiding van de kwaliteit van het landschap op Goeree-Overflakkee. Van het unieke en kwetsbare landschap genieten is prima. Recreatieve ontwikkelingen dienen echter wel zorgvuldig ingepast te worden. Van belang is oog te hebben voor de kwaliteiten van het landschap en een maatvoering en schaalgrootte die daarbij past. Respect voor de ruimte en rust zodat ook biodiversiteit gewaarborgd is. Dit verdient blijvend de aandacht.In Groene Raad werken samen:

- Natuurmonumenten

- Zuid-Hollands Landschap- Stichting Duinbehoud

- NLGO

en haar werkgroep

- Ouddorp Kust Ruimte Rust


bottom of page