top of page

GROENE TAFEL

Bijgewerkt op: 17 mei

De Groene Tafel is een overlegorgaan van een aantal natuurbeschermingsorganisatie, te weten Natuurmonumenten, Duinbehoud en NLGO, vertegenwoordigd door haar werkgroep OKRR. De ontwikkeling van gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies en het ZH-PLG zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen op tafel.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page