top of page

De vlinderwerkgroep in 2019

Bijgewerkt op: 17 mei


Na in 2017 begonnen te zijn met het tellen van vlinders op een viertal routes op Goeree Overflakkee (GO) is dit in 2018 uitgebreid met nog eens zes nieuwe vlinderroutes. Ook in 2019 zijn er hier weer vier nieuwe routes aan het vlinder meetnetwerk GO toegevoegd. Dit maakt een totaal van 14 routes.

Deze routes zijn ongeveer om de 10 dagen gelopen waarbij alle dagvlinders geteld zijn. Bij elkaar hebben is er zo’n 127 kilometer gelopen. Op een aantal routes zijn ook de dagactieve nachtvlinders en de hommels geteld. Dit jaar is ook voor het eerst meegedaan met het nachtvlindermeetnet op één locatie en er is een voorzichtige start gemaakt met een nieuwe type nachtval van de vlinderstichting die bedoelt is voor monitoring van nachtvlinders in het agrarisch gebied. De spanning voor de ledlamp wordt hier door een powerbank geleverd.

Het was wederom een bijzonder jaar. Vooral de warmte en de droogte in de zomer heeft veel terreinen doen verschroeien zodat er nauwelijks nog nectarplanten te vinden waren. De nog bloeiende planten waren dan ook druk bezet met nectar drinkende insecten. Het heeft alle tellers er niet van weerhouden om, ondanks deze warmte toch weer op pad te gaan en de vlinders te tellen. Door de aanhoudende warmte zijn er ook, helaas buiten onze routes, melding gedaan van de koninginnepage en de grote vos. Verder zal het de meeste mensen niet ontgaan zijn dat er dit jaar een invasie van distelvlinders is geweest. Door goede omstandigheden en de juiste windrichting kwamen er miljoenen vanuit het zuiden, alhoewel de meeste eigenlijk uit het oosten kwamen. Vanwege een depressie in Zuid-Europa moesten ze omvliegen via Oost – en Noordoost Europa. Ook een andere trekvlinder, de oranje luzernevlinder, is dit jaar heel veel gezien.

Alle gegevens zijn door de tellers doorgegeven aan de Vlinderstichting. Samen met het CBS worden hieruit de jaarlijkse trends berekend. Deze dienen weer voor het geven van beheersadviezen en het opstellen van de Rode Lijst.

In Nederland werden in 2019 totaal 804 routes gelopen waarvan er op GO 14 liggen. Binnen Europa zijn er al in 14 landen vergelijkbare meetnetwerken opgezet met in totaal 7000 routes die op dezelfde manier geteld worden. Deze landen zijn verenigd in het European Butterfly Monitoring Scheme (eBMS). In 2018 werd door de verschillende lidstaten, met financiële steun van de EU het project ABLE (Assessing Butterflies in Europe) opgestart. Hierdoor wordt het mogelijk dat alle gegevens van alle landen in één database worden gezet en dat er zo een Europese trend kan worden bepaald. Ook de Vlinderstichting participeert hierin (bron Nature Today https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25892). Dus ook de gegevens die op GO verzamelt worden hierin meegenomen.Voor de macro nachtvlinders zijn in totaal 1005 vlinders geteld verdeeld over 168 soorten.

Zoals te zien is zijn er aan de oostkant van het eiland heel weinig routes. Hiervoor zoeken we nog mensen die op regelmatige basis, met mooi weer, vlinders wil gaan tellen. Heeft u hierover vragen of wilt u zich opgeven schroom niet om te mailen r.rossel@coloribus.nl of te bellen 06-15047389.

Comments


bottom of page