top of page

21 April 2022 - Algemene Ledenvergadering

Bijgewerkt op: 5 aug. 2022
In de ALV komt het bestuur met een aantal Statutenwijzigingen. De statutenwijzigingen hebben twee redenen: ten eerste willen we een ANBI status voor NLGO verkrijgen, en daarvoor zijn een aantal kleine wijzigingen nodig. Ten tweede heeft de invoering van de WBTR gevolgen: de regels voor het bestuur van de vereniging veranderen. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking getreden, en binnen een periode van 5 jaar moeten er wijzigingen in de toezichtstructuur van de vereniging in de statuten worden doorgevoerd. Er is een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig voor een statutenwijziging,


Comments


bottom of page