top of page

Resultaten dagvlindertellingen 2018

Bijgewerkt op: 17 mei


In het kader van het vlindermeetnet in Nederland worden er ook op Goeree-Overflakkee sinds 2 jaar een aantal routes gelopen. De opzet van deze routes is om alle vlinders die op de route gezien worden vast te leggen. Iedere route bestaat uit maximaal twintig secties van 50 meter en de vlindersoort en aantallen worden dan ook per sectie vastgelegd. Het verschil met bijvoorbeeld waarnemingen.nl is dat ook wordt vastgelegd dat je een sectie hebt gelopen maar niets hebt gezien. Ieder jaar wordt de route bij goede weersomstandigheden vanaf begin april tot eind september bijna wekelijks gelopen. Wanneer routes gedurende enkele jaren door de tellers gelopen zijn kan de Vlinderstichting in samenwerking met het CBS hieruit een trend bereken. Hiermee kunnen dan weer de nodige adviezen gegeven worden aan gemeenten, waterschapen en andere groenbeherende instanties. In 2017 is een voorzichtig begin gemaakt op Goeree-Overflakkee met 6 routes. Op de laatste jaarvergadering van het NLGO heeft Kars Veling van de Vlinderstichting een boeiende lezing gegeven over de vlinders op Goeree-Overflakkee waarna er een oproep is geweest om ook een route te gaan lopen. Op deze oproep zijn een redelijk aantal mensen af gekomen waarvan er negen ook daadwerkelijk een route zijn gaan lopen. Om praktische redenen is er voor gekozen om de routes met z’n tweeën te gaan lopen. Totaal zijn er dit jaar 10 routes gelopen. Hopelijk kunnen we dit volgend jaar nog weer wat uitbreiden. Vooral op Oostflakkee zoeken we nog wat mensen .

De tellers hebben 142 keer een route gelopen. Dat is gemiddeld 14 keer per teller. Omdat de nieuwe tellers wat later zijn begonnen is het gemiddelde per teller wat lager. In totaal werden 3842 vlinders geteld verdeeld over 26 vlindersoorten. Omdat er niet het hele jaar door iedereen geteld is wordt het wat moeilijk om pieken in de vlucht aan te duiden. De grootste piek aan vlinders kwam landelijk in de laatste week van juni, bij ons kwam die pas halverwege juli. Meest geteld werd het bruine zandoogje (1075) gevolgd door het oranje zandoogje (674). Leuke waarnemingen waren ook de 4 heivlinders. Absoluut vermeldenswaardig zijn echter de waarneming van de keizersmantel en de kleine parelmoervlinder. We gaan in 2019 kijken wat de droogte voor invloed heeft gehad op de overleving van de eitjes en de rupsen. Als u interesse heeft om in 2019 ook een route te lopen dan bent u van harte welkom.
Comments


bottom of page