top of page

Jaarverslag Terreinwerkgroepen 2020

Bijgewerkt op: 17 mei


Terreinwerkzaamheden 2020

Wij kunnen terug kijken op een zeer bijzonder en emotioneel jaar. Vanaf 15 maart heeft corona ons in de greep, iets waar we maar moeilijk uit kunnen komen. Dit heeft een enorme weerslag op onze activiteiten die bijna een heel jaar volledig stil zijn komen te liggen. Daarbij komt nog dat we op 22 februari werden opgeschrikt door de melding dat er in onze werkkar was ingebroken. Veel schade en voor bijna € 3.800 aan materiaal bleek er zijn meegenomen. Veel gedoe en geregel met de politie en de verzekering om alles tot een acceptabel goed einde te brengen. Mede door een financiële bijdrage van een bedrijf van één van onze vrijwilligers zijn we er qua materiaal niet op achteruit gegaan. In 2020 is de materiaalkar na de diefstal opnieuw ingericht en hebben de nieuwe materialen een vaste plaats gekregen.


Werkdagen

In totaal zijn er slecht twee dagen door de zaterdag werkgroep georganiseerd, steeds op de laatste zaterdag van de maand in januari en februari. De werkgroep “de vliegende brigade” is op dertien maandagen actief geweest. De gemiddelde opkomst op zaterdag is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven 14 personen op een actiedag. Voor de maandaggroep is er weer een lichte groei van toepassing, gemiddeld vijftien vrijwilligers tegen over veertien vorig jaar per actiedag. De totale maandag werkgroep bestaat nu uit meer vijfentwintig “vaste” vrijwilligers. In 2020 is er toch nog voor 966 uur (1735 vj) aan werk verzet. Het vergelijk met vorig jaar is natuurlijk erg scheef vanwege de corona maatregelen. Door het inzetten van de Vliegende Brigade is er ruimte ontstaan om ook andere instanties te helpen.


Werkzaamheden

Voor Natuurmonumenten zijn we drie keer aan het werk geweest de poel bij de Flipjes en in de Scheelhoek. Voor SBB is de poel bij de Vliegers weer verder open gemaakt. Voor de gemeente zijn de wilgen aan de Hofdijkseweg geknot. Verder zijn voor het Zuid Hollandslandschap zijn de nodige werkzaamheden verricht in de Kleistee, de Koude Grond, en in de Preekhilpolder. De twee vlinder Idylles, één in Ouddorp en één in Middelharnis zijn in september gemaaid en gehooid. Het hooi is afgevoerd door de gemeente. Tussen de werkzaamheden door is er met regelmaat gewerkt in het belevingsbos bij Den Bommel en bij de haven van Oude Tonge, daar zijn de paden gemaaid.


Vergoedingen

Voor de werkzaamheden van de maandaggroep wordt een bedrag per dag gevraagd en voor de zaterdaggroep worden afspraken met instanties gemaakt voor een passende vergoeding. De verzekering voor de vrijwilligers is gedekt bij de vrijwilligersverzekering via de gemeente Goeree Overflakkee en bij “Landschap en Erfgoed Zuid-Holland. Ook dit jaar zijn er weer twee vrijwilligers geslaagd voor de herhalingscursus motorzaag en twee voor de cursus bosmaaier. Ook dit jaar heeft de vereniging weer vouchers ontvangen van de provincie, het geld is gebruikt voor onderhoud aan de vlinder idyllen en vervanging van materiaal en een AED.


We zijn Cees Appel en Krijn Tanis weer veel dank verschuldigd voor het perfect bijhouden van de technische hulpmiddelen.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page