top of page

de Vogelwerkgroep in 2018

Bijgewerkt op: 17 mei

De Vogelwerkgroep bestond dit jaar 40 jaar, naar aanleiding hiervan zijn geen speciale activiteiten geweest. De Vogelwerkgroep is een jaar na haar oprichting opgegaan in VNLGO, die dit jaar haar 40 jarig jubileum viert. In dat 40 jarig jubileum van VNLGO is de Vogelwerkgroep wel actief in allerlei activiteiten. De Vogelwerkgroep is dus al ruim 40 jaar vogelteller voor ons eiland en SOVON, er zijn maar weinig werkgroepen die een zo lange reeks hebben. Afgelopen jaar waren we actief op de Wintervogeltellingen van september tot april, met Huiszwaluw-nest-telling, Weidevogeltellingen, Kerkuilenkasten met kerkuilen, Gierzwaluw bescherming, MUS tellingen, maar ook incidentele waarnemingen op waarnemingen.nl.

Ook strand broedvogels stonden op de lijst, helaas hebben we daar weinig tijd voor gehad.

Inmiddels heeft VBN dat opgepikt voor heel de delta, op Schouwen (verklikkerstrand) gaat men ook het strand afzetten en een constante bewaking met voorlichting realiseren.

De wintervogeltellingen gingen ook dit jaar weer onverminderd door, wel zijn er de afgelopen 40 jaar behoorlijke verschuivingen geweest, denk maar eens aan de ganzen (wat een toename), maar ook grote zilverreigers krakeenden en roofvogels namen toe.

De kerkuilen hadden weer een heel goed jaar dank zij onze actieve kerkuilenwerkgroep. Want wie had dat ooit vijftien jaar geleden gedacht dat dit zo’n succes zou worden. Heel triest is de stand van de grutto in de Oude Oostdijk dit jaar kwam deze kwetsbare soort er voor het eerst niet meer tot broeden. De Huiszwaluwen leveren een redelijk constante broed aantallen op.

Er komen langzamerhand meer MUS tellingen (meet urbane soorten), dat zijn tellingen om de ‘’gewone’’ vogelstand te monitoren.

Bescherming gierzwaluw, deze bedreigde soort komt algemeen voor op Goeree-Overflakkee in vooral oude dorpskernen. De grootste bedreigingen vormen het isoleren van oude daken.

Daarbij is men verplicht is verloren gegane nesten op nieuw aan te brengen en dat schiet er helaas nogal eens bij in doordat nauwelijks of geen handhaving is. Momenteel loopt er een traject om de leefomgeving van gierzwaluwen te verbeteren in Sommelsdijk. Door een subsidie, gekregen van gemeentewege is het mogelijk om gierzwaluw kasten en dakpannen aan te schaffen.


Commentaires


bottom of page