top of page

De vlinderwerkgroep in 2020

Bijgewerkt op: 17 mei

Het volledig verslag is te downloaden:

NLGO Vlinderwerkgroep Verslag en Vangstg
.
Download • 765KB


Qua weer en droogte was het wederom een bijzonder jaar. Vooral de warmte en de droogte in de zomer heeft veel terreinen doen verschroeien zodat er nauwelijks nog nectarplanten te vinden waren. De nog wel bloeiende planten waren dan ook druk bezet met nectar drinkende insecten. Het heeft alle tellers er niet van weerhouden om, ondanks deze warmte toch weer op pad te gaan en de vlinders te tellen. Door de aanhoudende warmte is er ook, helaas buiten onze routes, melding gedaan van de koninginnepage in Middelharnis. In 2020 zijn er op veel plekken in Nederland koninginnepage’s gezien. Dit jaar is er op de routes wel voor het eerst een gele luzernevlinder en grote vos gezien.

Na in 2017 begonnen te zijn met het tellen van vlinders op een viertal routes op Goeree Overflakkee (GO) is dit in 2018 uitgebreid met nog eens zes nieuwe vlinderroutes. In 2019 zijn er hier weer vier nieuwe routes aan het vlinder meetnetwerk toegevoegd. Uiteindelijk zijn er in 2020 nog 2 routes bijgekomen. Helaas is er dit jaar één route niet meer gelopen als gevolg van de aanleg van een BMX-parcours over de route. Dit maakt een totaal van 15 routes.

De routes zijn ongeveer om de 10 dagen gelopen waarbij alle dagvlinders geteld zijn. Met elkaar zijn er zo’n 139 kilometer gelopen. Op een zestal routes zijn ook de dag-actieve nachtvlinders en op 2 routes zijn de hommels geteld. Dit jaar is ook voor het tweede jaar meegedaan met het nachtvlindermeetnet op één locatie.

In het onderstaande overzicht wordt per route aangegeven wat er geteld is. Daar waar nodig is wordt dit nog verder uitgesplitst. Opvallend is dat vorig jaar 650 distelvlinders geteld zijn en dit jaar maar 2. Ook de oranje luzernevlinder is met 2 waarnemingen in 2020 aanmerkelijk minder geteld als in 2019 toen er nog 30 geteld werden. Zowel de distelvlinder als de luzernevlinder zijn trekvlinders en zijn dus niet elk jaar in dezelfde aantallen aanwezig.

Alle gegevens zijn door de tellers doorgegeven aan de Vlinderstichting. Samen met het CBS worden hieruit de jaarlijkse trends berekend. Deze dienen weer voor het geven van beheeradviezen en het opstellen van de Rode Lijst.

In Nederland werden in 2020 totaal 843 vlinderroutes gelopen waarvan er 15 op Goeree Overflakkee liggen. Verder zijn er in Nederland op 114 plaatsen soortgerichte routes gelopen. Dit zijn routes waar maar één soort vlinder wordt geteld zoals de kleine heivlinder, veenhooibeestje en het donker pimpernelblauwtje. Ook in de winter wordt er niet stil gezeten en wordt er op 139 locaties gezocht naar de eitjes van vlinders zoals die van de sleedoornpage en iepenpage.

In Nederland worden er ook op 236 libellenroutes geteld. Op GoereeOverflakee wordt dit nog niet gedaan, maar het voornemen is om dat in 2021 te gaan doen.

Zoals te zien is zijn er aan de oostkant van het eiland heel weinig routes. Hiervoor zoeken we nog mensen die op regelmatige basis, met mooi weer, vlinders wil gaan tellen. Heeft u hierover vragen of wilt u zich opgeven schroom niet om te mailen r.rossel@coloribus.nl of te bellen 06-15047389.


Afbeelding 1: routes op Goeree Overflakee
Nachtvlindertelling.

Dit jaar werd voor de tweede keer meegedaan met het nachtvlindermeetnet. In totaal werd 18 keer de nachtlamp aangezet. Gedurende de nacht komen de nachtvlinders op de lamp af en vallen in de val. Bij zonsopkomst wordt de lamp uitgedaan en de val gesloten. De vlinders worden geteld en de gegevens doorgegeven aan de Vlinderstichting. De vlinders mogen na het tellen gewoon wegvliegen. In totaal zijn er 602 vlinders geteld. Deze waren verdeeld over 142 soorten. In totaal zijn er in de afgelopen 2 jaar 209 soorten gevangen. Dat betekent dat er dit jaar 41 nieuwe soorten gevangen zijn.

Hieronder enkele nachtvlinders welke in 2018, 2019 en 2020 op deze locatie gevangen zijn.


Naast de nachtval is er dit jaar veel met het vanglaken gewerkt. Een sterke lamp schijnt hierbij op een wit laken en de nachtvlinders gaan hierop zitten. Hier zijn ook veel nachtvlinders gevangen maar deze tellen helaas niet mee voor het nachtvlinder meetnet. Wel worden ze doorgegeven aan waarneming.nl.

Hommels.

Dit jaar is er op twee routes gekeken naar hommels. Door het maaien zijn er toch veel bloeiende planten verdwenen en de aantallen zijn laag. Wel is er aan de zuidzijde van de Nieuwendijk gezocht naar de knautiabij. Een van de meer dan 350 soorten wilde bijen. Deze is niet door mij aangetroffen. Wel heb ik hier de hommels geteld die op de bloemen zaten.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page