top of page

Wandelen, crossen, parkeren en nieuwbouw op de Nieuwendijk

Bijgewerkt op: 3 aug. 2020

Gemengd dijkennieuws. Hoeveel volk kan een dijk hebben?


Natuurmonumenten beheert gelukkig een van de zeer bloemrijke dijken van Goedereede, gelegen net ten westen van Havenhoofd. Deze Nieuwendijk was 'nieuw' in 1717, en aangelegd als inlaagdijk tegen overstromingen nabij Kwade Hoek en vormt nu de zuidzijde wat sinds 1803 de Bokkepolder is geworden: een slecht gedraineerde en mede daardoor natuurrijke polder gelegen tegen de duinrand. Pas in de 20e eeuw bewoond, tegenwoordig door particulieren waarvan er velen hun vaak hectares grote percelen als natuur beheren. Daarnaast liggen er overbemeste landbouwenclaves met vieze muggenslootjes. De Stellingweg langs de duinrand is een gewilde fiets- en wandelroute, net als de Nieuwendijk.

De dijk zelf is rijk aan beeldkroon en tijm en Linde Slikboer van EIS-Naturalis heeft in 2019 er 19 soorten bijen aangetroffen waaronder zeldzaamheden als de Gedoornde slakkenhuisbij en Kustbehangersbij. Is zoveel biodiversiteit te combineren met recreatie en communicatie?

Sinds dit voorjaar is het ongewoon druk, ook omdat menige natuurliefhebber niet kon parkeren nabij de Kwade Hoek en het verkeer door Havenhoofd na meer dan een half jaar weer kon doorstromen en menige stedeling de corona-stad ontvluchtte. Wandelaars houden zich doorgaans aan de blauwe route die is gemarkeerd door Natuurmonumenten en dit voorjaar een verlenging heeft gekregen onder de dijk langs aan de zuidzijde. Minder goed te reguleren blijken de quads en motorcrossers die paadjes uitrijden en hazen en reeën met herrie verjagen. Een bekeurende veldwachter zie je hier zelden. De milieupolitie heeft hier een aardige kluif aan, maar veel zijn ze nog niet met hun bonnenboekje op de dijk gesignaleerd. En kunnen ouders hun crosskinderen uitleggen wat van hen is en waar ze met hun kladden af moeten blijven? Wij zelf deden ook een poging.

Half mei stond er een ruim bemeten auto geparkeerd tussen de Rode Lijstsoorten zoals kattendoorn en nachtsilene. De matig geïnformeerde chauffeur (is het hier echt natuurgebied?) werkte bij navraag voor Volker Wessel telecom en was kwartiermaker voor aanleg van de door velen gewenste glasvezelkabel. De snelle internetkabel werd gepland door de berm van de dijk en er was ook voorzien in een betonnen gebouwtje, een schakelstation, bovenop de dijk. Kortom, Natuurmonumenten, die hierin nog niet gekend was, zit er hopelijk bovenop om dit te verhinderen. In de hoek van de dijk en Breenstraat zit al een elektriciteitshuisje van Stedin, dus als de instanties nu eens samen zouden werken komt het vast goed. Met die kabel. Nu die crossers nog.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page