top of page

Resultaten enquête zijn binnen.

Ouddorpers geven hun mening over de invloed van de recreatie op hun eigen leefomgeving

Groene Raad Goeree Overflakkee heeft in de afgelopen maanden een onafhankelijke enquête laten uitvoeren onder de inwoners van Ouddorp naar de effecten die de recreatie heeft op het leven op Ouddorp. Een groot aantal mensen heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun mening te geven.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door The Research & Education Company. De onderzoeksvraag luidde: Zijn de voor- en de nadelen van recreatie op de woonomgeving in balans? Voor het onderzoek is een schriftelijke vragenlijst afgenomen onder een willekeurig gekozen groep Ouddorpers. Zij kregen thuis een onderzoeker op bezoek die het doel van de enquête heeft toegelicht en vervolgens de vragenlijst heeft achtergelaten. De inwoners konden deze dus op een voor hen geschikt moment invullen. In totaal hebben 274 mensen de vragenlijst ingevuld.
Comments


bottom of page