top of page

Provinciaal plan boerenlandvogels.

Bijgewerkt op: 17 mei


Op 10 oktober was de aftrap hiervoor in Numansdorp door de provincie met vertegenwoordigers van de Landbouw, Natuurorganisatie, WBE en vrijwilligers.

De doelstelling is een verbeterplan (met alle gewenste maatregelen) te maken voor het boerenland en de natuurgebieden met akker- en weidedoelstelling voor de komende 10jaar. De eerste opzet hiervoor moet in december al klaar zijn. De provincie heeft hier enkelen miljoenen voor uitgetrokken.

Allereerst zijn de knelpunten geïnventariseerd. Deze zijn erg divers en zeer omvangrijk. Om weidevogels te beschermen moet er iets aan de predatie worden gedaan. Opvallend was dat één van de belangrijkste spellers, het waterschap, niet was uitgenodigd.

Voor Goeree Overflakkee hebben we de kaart ingetekend voor Weidevogels, Grutto en Akkervogels. Niet alleen waar nu maar ook wenselijk en mogelijk, te denken valt aan ander beheer van graslanden bij de veeboeren.

De volgende bijeenkomst, waarbij de kaarten worden vastgesteld, is op 13 november. Ook worden dan te verwachte kosten in kaart gebracht. Voor Goeree Overflakkee was naast Hein Mijs, Jan van Gurp (wbe) aanwezig.Patrijs

Anderhalf jaar geleden hebben we samen met de Hoekse Waard een plan bij de provincie ingediend voor de patrijs. Vorige week kwam het bericht dat we door kunnen. Voor 13 oktober moeten nu de deelnemende boeren de formulier ondertekenen. Daarna gaat de provincie weer beoordelen. We gaan er vanuit dat we voor volgend jaar op zeker 5 locatie een patrijsrand kunnen gaan inzaaien. Dus hier hebben we waarschijnlijk een resultaat geboekt.


Comments


bottom of page