top of page

projectontwikkelaars Brouwerseiland doen een hernieuwde poging

Bijgewerkt op: 17 mei

Tot veler verrassing hebben de projectontwikkelaars van Brouwerseiland de afgelopen maanden, samen met de ambtelijke staf en het College van B&W van Schouwen-Duiveland, onder de radar gewerkt aan een hernieuwde poging om het project weer op de rails te krijgen.


Er is nu een nieuw concept-bestemmingsplan met duizenden pagina's aan informatie. gepubliceerd. De partijen die in het verleden zienswijzen hebben ingediend krijgen tot 17 augustus de tijd om te reageren op het voorstel.


Op 31 juli 2020 is er namens Natuurmonumenten, ZMf, Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Stichting Duinbehoud, Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland en NLGO een eerste, maar uitgebreide reactie gestuurd.


Het gebrek aan transparantie, een onjuiste interpretatie van de duur van het overgangsrecht, een onjuiste aanname dat het oude bestemmingsplan nog steeds vigerend is, en met enige aanpassingen opnieuw aangenomen zou kunnen worden, is de schrijvers van de brief een doorn in het oog. Maar even belangrijk is het dat het tij voor grootschalige recreatieprojecten aan of vlak achter de kust is gekeerd. Het Kustpact moet nu de leidraad zijn in de nieuwe afweging die gemaakt moet worden. Wilt u onze argumentatie nog eens nalezen? Een PDF van de verstuurde brief vindt u hieronder.

2020_07_31 ZMf VWSD StDuinb NLGO reactie
Download • 757KB
コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page