top of page

Ouddorp Bad Oost, wat is uw zienswijze?

De Gemeente heeft de voorlopige vergunning voor het plan Ouddorp Bad Oost ter inzage gelegd. Dat betekent dat iedereen de stukken kan inzien en zijn mening geven. Dat heet een zienswijze. Voor degenen die dat willen doen: in de nieuwsbrief 35 van OKRR geven wij suggesties voor de manier waarop u dat het beste kan doen.Zienswijze

Iedereen kan nu een zienswijze indienen over deze ontwerp-omgevingsvergunningen. Je hoeft geen belanghebbende te zijn bij deze plannen. In uw zienswijze moet u uw naam en adres opgeven en uiteraard uw reactie op de plannen zelf.

De manier waarop u uw zienswijze verwoordt is helemaal vrij: u mag uw verhaal in uw eigen woorden opschrijven. Er is maar één voorwaarde: uw reactie moet gaan over de gevolgen van de plannen voor de woon- en leefomgeving. En u richt uw zienswijze aan het college van Burgemeester en Wethouders, dus niet aan de ontwikkelaar zelf.


NLGO/OKRR heeft zelf ook een zienswijze ingediend. U kunt hem hier lezen

2022_08_01 Zienswijze deelomgevingsvergunningen Ouddorp Bad Oost22(conceptvvgb03 (002))
.do
Download DO • 47KB
bottom of page