top of page

Onderzoek: waar komt de enorme afvalberg op strand Kwade Hoek vandaan?


Bron : Radio Rijnmond

De Kwade Hoek op Goeree-Overflakkee is al jaren een plek waar veel afval aanspoelt. Vrijwilligers doen hun best om het afval op te ruimen, maar eigenlijk is het dweilen met de kraan open. Een grote groep betrokken partijen, waaronder de vrijwilligers van de Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Natuurmonumenten en Stichting De Noordzee hebben nu de handen ineen geslagen om het verzamelde afval te analyseren en de vervuilers op te sporen.
"Kijk, loop je midden in de duinen op een pad, en wat vind je...? Een net van 60 bij 40 centimeter", laat Geert Faasse zien tijdens een wandeling. Het stuk is in de duinen terecht gekomen, omdat het pad is opgehoogd met zand van het strand. En dat strand ligt vaak bezaaid met afval. Het probleem begon al in de jaren '70. Toen spoelde op het strand van Kwade Hoek al plastic afval aan. Dat heeft zich nu door menselijke en natuurlijke verplaatsing van zand verspreid over het hele gebied.

Gewogen en onderzocht Al jaren lopen vrijwilligers het natuurgebied en het strand af om afval te rapen, maar het is dweilen met de kraan open. Daarom gaat een groep betrokken organisaties nu onderzoeken waar het vuil precies vandaan komt. Het afval dat vrijwilligers oprapen, wordt verzameld in een grote container. Het afval wordt nu gewogen, gedocumenteerd en onderzocht. Het doel: dat deze enorme vervuiling stopt. "Er wordt dagelijks door vrijwilligers opgeruimd", vertelt Faasse. "We hebben duizenden kilometers gelopen en de hoeveelheden die we vinden zijn zo extreem, ik denk dat je drie mensen in vaste dienst zou moeten hebben om het strand dagelijks op te kunnen ruimen."

Ongunstige stroming Kwade Hoek ligt op een ongunstige plek. Het Haringvliet stroomt er langs en door de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de stroming veranderd. Bij noordwester en zuidwester wind is die stroming een soort trechter, die alle afval in het water naar Kwade Hoek stuwt. Het is de grootste verzameling van afval aan de hele Nederlandse kust geworden. Door een combinatie van baggeren en de vaargeul uitdiepen, en wind en stormen, wordt de bodem los gewoeld. Troep in de bodem spoelt dan aan op het stukje strand van Kwade Hoek. Lees ook: Het strand van Kwade Hoek ligt bezaaid met afval: tijd voor de grote schoonmaak Er worden wel eens dode dieren gevonden, maar het grootste gevaar is dat het afval afbreekt tot microplastic. Dat komt vervolgens in de zee terecht en in de lichamen van dieren. Het afval komt niet van bezoekers die vuil weggooien. Het is juist een plek waar veel natuurliefhebbers komen die hun afval mee uit het gebied nemen. Er zijn ook weinig strandtenten.

Vervuilers in kaart Omdat het onduidelijk is waar al dit afval dan wél vandaan komt, wordt er nu een onderzoek ingesteld. Hieraan werken bedrijven mee die de herkomst kunnen achterhalen. Zo kunnen vervuilers in kaart worden gebracht en kan het probleem bij de kern worden aangepakt. Marijke Boonstra van stichting Noordzee werkt mee aan het onderzoek. “We gaan vooral kijken naar de samenstelling van het afval, hoeveel we van een bepaald soort afval vinden en of er relatie is met bronnen hier uit de buurt." Zo'n 40 procent van al het afval langs de Nederlandse kust is visserij-gerelateerd, legt Boonstra uit. "Vooral veel vispluis, dat wordt gebruikt om visnet dat over de bodem van de zee schuurt te beschermen. Dat zijn grote klossen plastic draden."

Etiketten bestuderen "In het afval dat hier gevonden wordt, gaan we kijken naar teksten op etiketten, de taal daarop kan ons een hoop vertellen. Maar ook aangroeisels kunnen ons vertellen waar het afval vandaan komt. Dan kunnen we ons focussen op bronaanpak, zoals bijvoorbeeld statiegeld op kleine flesjes, maar ook verder werken aan aanpak visserijgerelateerd afval, ook buiten Nederland." De komende drie dagen wordt 500 kilo afval geanalyseerd. In de zomer moeten de eerste resultaten naar boven komen. Die worden besproken met Rijkswaterstaat."

Comments


bottom of page