top of page

NLGO geschrokken van "onderhoud" Christoffeldijk

Bijgewerkt op: 3 mei 2021


Na jaren van afwezigheid van onderhoud worden / zijn nu op verschillende locaties op Goeree Overflakkee bospercelen en dijkpercelen onderworpen aan een grove wijze van dunning en kap.


Het laatste geval dat ons is gemeld, betreft de dijkbeplanting langs het Panksdijkje, Noorddijk en de Sint Christoffeldijk te Sommelsdijk. In 2016-2017 heeft NLGO, samen met SBB, in het kader van het project Erfgoedlijnen (onderdeel van het motto van SBB) de Christoffelroute ontwikkeld en aangelegd.


Naast een aantal zieke bomen zijn veel gezonde bomen gekapt, waardoor het hele aanzien van de dijk en omgeving ernstig is aangetast en dat geldt ook voor de bestaande biotoop. De genoemde ergernis wordt overigens niet alleen door ons geuit, maar ook door veel bewoners uit de buurt, die ‘hun’ mooie dijken vernield zien worden.
Uit een reactie van SBB Boswachter Publiek, Vera Willemsen, op een e-mail van een lid van NLGO, zou dit plaats vinden om de natuurwaarde terug te brengen en om de biodiversiteit in dit gebied te verbeteren. Ze constateerde daarbij dat veel van dit hout in slechte staat zou zijn, met onder andere dode essen en dode iepen. Onze kijk hierop is anders. Enkele essen vertoonden inderdaad taksterfte, maar het merendeel was gezond. Zo ook met meidoorns, abelen, populieren, zwarte els en wilgen. Sommige vlierstruiken waren dood, maar de meesten waren in goede staat, op goed onderhoud na.

Verder zou er teveel hout staan, waardoor er te weinig licht op de onderbegroeiing zou komen. Maar hoe valt dit te rijmen met kap van bomen én struiken op de noordzijde van de St. Christoffeldijk en de oostzijde van het Panksdijkje? Hier lijkt het meer op rooiwerk ten dienste van de aangrenzende landbouw, die last zou hebben van schaduw. Gebrek aan tijdig onderhoud is naar onze mening de belangrijkste oorzaak. Deze constatering doet ook mevrouw Willemsen: “Zonder teveel terug te kijken naar het verleden willen we hiermee het achterstallig onderhoud van de afgelopen tientallen jaren aanpakken.” Ook het argument van verkeersveiligheid zou een reden zijn. Nu wil het geval dat beide dijken op de eerste plaats fiets- en wandeldijken zijn; het gemotoriseerde verkeer is ‘gast’. En daar is ruimte genoeg voor, op de dijk. Van belang is dan wel dat er aan ‘kroonsnoei’ van de bomen wordt gedaan. Als te legitimeren doel wordt aangegeven dat het de bedoeling is om de natuurwaarde en de biodiversiteit terug te brengen. Naar onze mening waren beide reeds sterk aanwezig. Misschien niet als bloemdijk, maar wel in ruime mate als broed- en schuilplaats voor vogels, zoogdieren ect.. En niet te vergeten het landschappelijke aspect. Daarbij zei opgemerkt dat de ondergrond van sommige dijken (zware klei) er zich nauwelijks voor leent om bloemdijk te worden.

Kortom: De zo gewenste biodiversiteit is aangetast en de charme van de dijken is verdwenen, zeker in de periode dat de meidoorns normaal bloeien.


NLGO heeft SBB dringend verzocht dit type "onderhoud" te staken.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page