top of page

Natuur Nieuwendijk onnodig beschadigd

Bijgewerkt op: 17 mei


Op 5 november 2019 stond - voor buurt en eigenaren onaangekondigd - een klein konvooi busjes en een graafmachine aan de Nieuwendijk ter hoogte van de splitsing met de Galgenweg. Vlak nabij het door graafwerkzaamheden toch al ontregelde Havenhoofd. Aan de dijk stond ‘DNWG’ die zorgt voor onze ondergrondse infrastructuur. Belangrijk werk, zeker ook bij lekkages van een waterleiding. Maar deed men het netjes?


Er werd bij de start een op het oog bescheiden gleufje gegraven in de steile zuidhelling van de dijk die in bezit en beheer is van Natuurmonumenten. Het gaat hier om niet zomaar een dijk. De natuur hier behoort samen met de Oudelandse Zeedijk en de Preekhilpolder tot de mooiste dijkjes van Goeree. Alle dijken zouden zeer rijke bloemen- en vlinderwereld kunnen hebben, maar alleen deze zijn niet overbemest en bovendien goed beheerd (laat in het seizoen maaien, deels ook door vrijwilligers). Reden om zeer zuinig te zijn met de Nieuwendijk, waar dit jaar maar liefst 7 plantensoorten van de Rode Lijst stonden waaronder veel grote tijm (paars), sierlijke nachtsilene en de lila beemdkroon (foto inzet). Ook voor de niet-kenner is het hier vaak een fleurig beeld met bijzondere grassen en veel gele bloemen, waaronder ‘bontekezenvoer’: geel walstro. Veel insecten die ook goed zijn voor bestuiving van landbouwgewassen in de aanliggende agrarische percelen, kunnen hier goed toeven.

Maar wat begon met een bescheiden gleufje werd een lange en meters brede strook voor men de bron van de narigheid aan de andere zijde van de dijk te pakken had. Zou zo’n lek niet eenvoudiger te lokaliseren zijn met de moderne apparatuur? Nu was het graafwerk uitgerekend op een plek vol te beschermen flora en fauna gedaan. De eigenaar, Natuurmonumenten, die inmiddels door buurtbewoners was geïnformeerd, kwam kijken en deed het verzoek dat de zode, de laag met alle bijzondere planten, weer correct zou worden teruggeplaatst om de schade te beperken. Maar aan het einde was het lek gedicht maar de dijk een lokale moddergletsjer en de natuur ter plekke begraven. Voor een bedrijf met de website slogan’ ‘Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie’ van het moederbedrijf Stedin is dit geen visitekaartje. ‘Duurzaamheid’ betekent ook: zorgen voor de natuur, de biodiversiteit.


De eigenaar vooraf informeren, voordat de werkzaamheden plaatsvinden en een plan paraat hebben hoe de schade minimaal blijft… Dat is toch niet te veel gevraagd? Het zou in dit verband goed zijn dat bij de gemeente bekend is waar welke dijken van grote betekenis zijn voor cultuurhistorie en natuur en elk graafbedrijf dit kan raadplegen. Is het geen tijd voor een ‘mooiedijkenplan’ in navolging van de aandacht voor de zandwallen? Met een toegankelijke online kaart waar bijzondere stukken liggen en wie hiervan de eigenaar is. Onnodig beschadigen van natuur is dan te voorkomen. Als de gemeente zo’n portaal kan bieden zullen de eigenaren van bijzondere stukken zich vast melden.In 2019 is een kort verslag gemaakt van de belangrijkste wilde planten op de dijk. Het is te vinden op duinenmensen.

Commentaires


bottom of page