top of page

Groene Raad


De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een “Toeristische Recreatievisie” uitgebracht. Terugkijkend op de manier waarop deze tot stand is gekomen zagen wij dat het best moeilijk was om alle natuurorganisaties steeds betrokken te houden. Werkgroep OKRR (onderdeel van NLGO) heeft daarom het initiatief genomen om met de andere natuurorganisaties die actief zijn op Goeree Overflakkee in gesprek te gaan om te zien waar samenwerking mogelijk is. Doelstelling was het vormen van een platform waar kennis en krachten gebundeld worden. Gelukkig zagen zij ook de voordelen van een dergelijke samenwerking. Met de oprichting van Groene Raad krijgt de natuur een duidelijke stem bij de recreatieve ontwikkelingen op het eiland.


Wat wil Groene Raad? Ons doel is behoud en uitbreiding van de kwaliteit van het landschap op Goeree-Overflakkee. Van het unieke en kwetsbare landschap genieten is prima. Recreatieve ontwikkelingen dienen echter wel zorgvuldig ingepast te worden. Van belang is oog te hebben voor de kwaliteiten van het landschap en een maatvoering en schaalgrootte die daarbij past. Respect voor de ruimte en rust zodat ook biodiversiteit gewaarborgd is. Dit verdient blijvend de aandacht.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page