top of page

Bijzondere waarneming: Jutter Thijs en de Chillvogel

Bijgewerkt op: 17 mei


We hebben hem waarschijnlijk allemaal wel gezien langs het strand: Jutter Thijs. Hij struint de vloedlijn af en verzamelt van alles: van netten tot ballonnen, je krijgt het niet verzonnen. En als hij daarmee klaar is pakt hij zijn accordeon om samen met zijn maat de Chillvogel nog iets anders bij elkaar te krijgen: enthousiaste kinderen, om te helpen op het strand, en om zijn boodschap uit te dragen: Doe Mee, Verlos de Zee.


En waar vindt je kinderen? Op scholen, dus ook daar kunnen we Jutter Thijs en de Chillvogel de komende maanden treffen. Met hun boodschap EN hun enthousiasme! Wij steunen ze van harte! Dat kunt u ook doen, door dit bericht, of de links van de video's door te sturen naar kinderen en mensen die te vangen zijn om bij te dragen: Doe Mee en Verlos de Zee.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page