top of page

Belangrijke beslissingen over aanpak de Kop

Bijgewerkt op: 5 mrt. 2023

Naar onze mening..

08-02-2019

In de komende weken zal er in de gemeenteraad een besluit vallen over drie belangrijke dossiers, alle drie als uitwerking van de toeristische recreatievisie die vorig jaar is vastgesteld. Groene Raad heeft mee gepraat over het “Plan van Aanpak” en het “Ontwikkelkader”. Na het overleg met Groene Raad zijn wijzigingen aangebracht in de documenten. Wij hebben daarom alsnog een aantal vragen bij deze documenten. Verder komt de bestemmingsplan wijziging voor Ouddorp Bad Oost in de gemeenteraad. Ook hierover hebben wij vragen gesteld. In de laatste nieuwsbrief (nr. 19) van OKRR, hieronder, vindt u een overzicht hiervan.


Deze plannen vormen de uitwerking van de toeristische recreatievisie: alle plannen uit de afgelopen jaren komen nu samen, een belangrijke tijd om zeer alert te zijn. En hoewel wij vinden dat in alle documenten ook heel veel goeds staat en best evenwichtig omgegaan wordt met het evenwicht tussen recreatie en landschap, is de eindconclusie dat er toch nog te veel nieuwe ontwikkelingen op de kop van het eiland af mogen komen:

-Ouddorp Bad Oost met 100 woningen en hotelkamers

-Uitbreiding 2 minicampings met meer dan 100 plaatsen

-Bebouwing langs de Lange Dijk met 100 recreatiewoningen

-Groepsaccomodaties bij boerderijen

-Overal in de polders innovatieve recreatiewoningen

-Hotels, Bed&Breakfasts en Toeristisch kamperen.


Groene Raad heeft vorig jaar een enquête laten uitvoeren onder de bevolking van Ouddorp over de recreatie. Belangrijkste conclusie was dat de inwoners van Ouddorp het in de zomer nu al te druk vindt. Wat ons betreft hoeft het beleid daarom helemaal niet zo uitnodigend te zijn! Vindt u dat ook: stuur uw eigen gemeenteraadsfractie een oproep! Want het is belangrijk dat zij van u allen uw mening horen!

bottom of page