top of page

Aan u de keus

Bijgewerkt op: 8 mei

Op 15 maart zijn er de verkiezingen voor de Provinciale Staten (en daarmee indirect voor de Eerste Kamer) en voor de Waterschappen. Verkiezingen die lang op weinig belangstelling konden rekenen van de gemiddelde Nederlander. Maar dit jaar is de rol, die beide bestuursvormen spelen, ineens veel duidelijker geworden.


De Provincie heeft een leidende rol bij de inrichting van ons land en landschap, en hoe dat wordt ingekleurd wordt nu beslist voor de komende decennia. Natuurkwaliteit, verduurzaming van de landbouw, wonen en werken leggen allemaal beslag op de zelfde openbare ruimte. Uw stem voor de Provinciale verkiezingen is dus belangrijk. Stem, wat ons betreft met een groen hart. Bent u er nog niet uit? De Stemwijzer Mijn Stem kan u dan op een slimme manier helpen. U beantwoordt vragen, en geeft zelf aan hoe zwaar een ''issue'' voor u weegt.


Het Waterschap Hollandse Delta heeft de wettelijke taak om de waterkwaliteit voor 2027 te verbeteren tot acceptabele niveau's - een immense klus, met strenge boetebepalingen uit Europa als stok achter de deur. Biodiversiteit is een volgende enorme uitdaging, en het veranderende klimaat noopt tot bijstelling van het beheer van water en dijken.

Ook hier is uw stem -voor het oudste democratische rechtssysteem in Nederland - belangrijk. Ook hier onthouden we ons van een stemadvies, maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat NLGO in de afgelopen jaren een partner met een groen hart heeft gevonden in de waterschaps-partij Water Natuurlijk. U kunt dan ook twee NLGO- bestuursleden en coördinatoren terugvinden op de kieslijst van Water Natuurlijk. Bent u er nog niet uit? Kijk dan op de speciale Stemwijzer van Mijn Stem voor het waterschap.


Comments


bottom of page