top of page

7 Juni 2021 - Groene Strand een feit: vanaf maandag staan de officiële borden er!

Bijgewerkt op: 14 mei


A.s. maandag 7 juni om 10:00 vindt de onthulling van de Groene Strand bebording bij de strandovergangen Goeree plaats! De onthulling wordt gedaan door: Wethouder Tea Both, Jan Baks NLGO en Lotte Blanken project Groene Strand .In verband met corona is dit jammer genoeg alleen bij te wonen op uitnodiging.


Tijd: 10:00 – 11:15 uur Locatie: Strandovergang De Vrijheid bij de jutbak/toilethuisje (let op: vanaf de parkeerplaats +/- 10 min. wandeltijd)

Wat gaat er gebeuren Op maandag 7 juni onthullen we 1 van de 4 borden die we op de strandovergangen plaatsen met meer informatie over strandnatuur op de die locatie, project het Groene Strand en de samenwerking met NLGO en de gemeente Goeree: we nemen de strandbezoeker mee in wat je op deze plekken kan vinden en op welke manier zij kunnen bijdragen en het behoud van die strandnatuur en strandbroeders.

Hoe ziet deze ochtend eruit? 10:10 - welkom door Lotte Blanken 10:15 - Jan Baks NLGO Wat is een groenstrand? - Krijn Tanis over de broedende strandbroeders - Tea Both; Waarom draagt de gemeente Goeree actief mee aan deze bebording en hoe belangrijk is strandnatuur voor Goeree? 10:30 - Onthulling bebording met foto’s 10:45 - Kleine excursie in groepjes naar de afzetting Bontbekplevier met bordjes


Over het project

Groene Strand

Project het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand. Dit door het huidige strandbeheer te veranderen, strandcommunities op te richten en rustplekken in te stellen voor vogels.

Landschappen.NL en de samenwerkende provinciale landschapsorganisaties werken in dit project samen met Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Vogelbescherming Nederland en Stichting Anemoon. De Postcode Loterij maakt het project Groene Strand mogelijk.


Onze Nederlandse stranden zijn bijzondere gebieden. Ze vormen een belangrijke ontmoetingsplaats voor mensen met de natuur. Miljoenen mensen bezoeken jaarlijks deze unieke stranden, om tot rust te komen en te genieten. Niet alleen in de zomerperiode maar ook in het voor- en naseizoen én zelfs in de winter is het de laatste decennia steeds drukker geworden op de stranden.


Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden strandbroeders een plek om te broeden. Helaas is er op de stranden – nu grotendeels een ecologische woestijn - door intensief beheer en menselijke activiteiten weinig plek meer voor de natuur. Met het machinaal opruimen wordt niet alleen afval geruimd, maar ook het aangespoelde zeeleven van het strand verwijderd. Hierdoor verdwijnt een gezonde voedingsbodem voor verder strandleven en kan de natuur zich niet verder ontwikkelen.NLGO Natuur- & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee

Werkgroep Strand en Zee is een groep vrijwilligers bestaande uit NLGO leden en belangstellenden, die zich ten doel stelt om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het afvalprobleem op onze stranden. Door de handen uit de mouwen te steken en afval te verzamelen, afkomstig uit onze rivieren, van bezoekers, van scheepvaart en de visserij.

Samen met het Groene Strand proberen we een Groene Wimpel voor onze stranden te verwerven door zoveel mogelijk natuurlijk strand te herstellen, waar niet mechanisch wordt geraapt, maar waar schelpen en organisch materiaal behouden blijft voor een meer bio-divers strand.


Comments


bottom of page