top of page

23 januari 2021: Geannuleerd: Opruimactie Strand&Zee.

Op zaterdagochtend 23 januari stond een eerste schoonmaakactie van 2021 gepland, in samenwerking met Natuurmonumenten.


Helaas lieten de maatregelen rondom Covid-19 nog geen schoonmaakacties in groepsverband toe en daarom annuleerden we de werkdag van 23 januari.


Stil zitten hoeft natuurlijk niet. Er is altijd wel wat te rapen voor wie even naar buiten wil. Bij de jutbakken staan kruiwagens gereed voor het vervoer van de zakken. Liever geen zakken op stand achterlaten, want door het getij spoelen deze vaak weer weg. Al het verzamelde materiaal wordt nog steeds ingezameld voor het wetenschappelijke onderzoek door Stichting de Noordzee. Zodra er gegevens beschikbaar zijn zullen we deze met jullie delen. Jullie bijdrage wordt heel erg gewaardeerd.


Naast deze werkgroep zijn er meer mensen actief in de Kwade Hoek. De groep ‘Doe mee voor een Schoon Goeree-Overflakkee’ is al jaren actief op het eiland. Individueel wordt er daarnaast ook heel veel geraapt. Voor deze groep mensen is er sinds kort een appgroep, in het leven geroepen door Natuurmonumenten. In deze app kunnen mensen laten weten waar ze zijn geweest en waar er extra handen nodig zijn en wordt er informatie gedeeld.

Voor meer informatie of aanmelden voor de appgroep kunt u zich melden bij Anne Los 06-82231525.


Op het gebied van samenwerking gebeurt er heel veel. Het bestuur van het NLGO voert overleg met Gemeente Goeree Overflakkee, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Doe mee voor een Schoon Goeree Overflakkee. Steeds meer zaken komen mooi samen over de gehele lijn van bron aanpak tot het rapen.


Het project Groene Stranden gaat steeds meer vorm krijgen. De Kwade Hoek is benoemd tot pilot gebied. Er is regelmatig overleg met de projectgroep om onze lokale kennis in te brengen.

Voor wie weer wil weten over dit project kan een kijkje nemen op de prachtige website van het Groene Strand: https://www.hetgroenestrand.nl/Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page